Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Gymnázium

INFO CENTRUM
TOP AKCIÍ

 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 94
 • 95
 • bootstrap carousel
 • 97


Naše gymnázium patrí medzi renomované školy v širšom regióne. Ponúka kvalitné vzdelanie a prípravu na vysoké školy. Absolventi sa uplatňujú na univerzitách v zahraničí i na Slovensku. Študenti všetkých ročníkov majú počas celého štúdia (na vyučovaní aj doma) k dispozícii iPad.
Od 1.9.2017 ponúkame v spolupráci s IT firmou NESS a IT odborníkmi z USA možnosť profilovať sa v predmete programovanie (Java, Python, C#).


Neprehliadnite
EČ a PFIČ MS 2017
Milí maturanti,
v dňoch 14. - 16. marca 2017 sa uskutoční aj na našom gymnáziu EČ a PFIČ MS z predmetov Slovenský jazyk, Anglický jazyk a Matematika. Poučenie o priebehu MS Vám poskytne triedna učiteľka v priebehu toho týždňa.
Želáme Vám veľa trpezlivosti, odvahy a múdrosti Ducha Svätého!

INEKO 2015/2016 - rebríček najlepších škôl - AKTUÁLNE k 31.12.2016
Spoločnosť INEKO pravidelne zverejňuje REBRÍČEK najlepších škôl na Slovensku, na základe výsledkov žiakov. Pozrite si, ako obstálo naše gymnázium medzi gymnáziami v košickom kraji.
Pre bližšie informácie si kliknite na nasledujúci link.
Ak ste sa dostali k inému "rebríčku" zo stránky INEKO, chceme upozorniť na túto skutočnosť: Metodika vyžaduje, aby bol dlhodobý priemer aspoň 20 testovaných žiakov za rok. Inak hodnotenie síce priznané je, no iba pre informáciu a školu v takom prípade neporovnávajú v rebríčku s ostatnými. Ak však do rebríčka škôl zahrniete aj školy s menším počtom testovaných žiakov, zobrazí sa Vám rebríček (týka sa GYM v KE kraji), kde sme sa umiestnili na výbornom 14. mieste s priemerom 5,5.
Udialo sa u nás ...
DOD v duchu IT
Dni otvorených dverí na našom gymnáziu sa tohto roku niesli v znamení informačných technológií (IT). Práve na tie sa chce naše gymnázium zamerať od školského roku 2017/2018.
... viac info nájdete tu.


Spracovala: Ing. Lucia Palková
Tancovalo sa až do rána
Naše gymnázium organizovalo 2. ročník reprezentačného plesu v hoteli Centrum v Košiciach. A bolo tam všetko, čo k dobrému plesu patrí – hudba, tanec, dobré jedlo, skvelá zábava...
... viac info nájdete tu.


Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
3. adventná beseda opäť v duchu slova a hudby
Dvoch vzácnych umelcov sme privítali už v poradí na tretej a zároveň poslednej adventnej besede, ktorá sa uskutočnila 14. decembra. Igor Dohovič, šéfdirigent Opery Štátneho divadla, a Marián Lukáč, sólista opery Štátneho divadla v Košiciach ...
... viac info nájdete tu.


Spracovala: Mgr. Antónia Juhásová
Vianočná Viedeň
V prvých decembrových dňoch sa skupina gymnazistov vybrala na exkurziu do Viedne. Cieľom exkurzie bolo navštíviť významné kultúrne, historické a geografické pamätihodnosti Viedne. Študenti navštívili katedrálu sv. Štefana, kapucínsku hrobku s ostatkami panovníkov Habsburskej monarchie ...
... viac info nájdete tu.

Spracovala: Mgr. Antónia Juhásová
Monika a Ondrej Kandráčovci na 2.adventnej besede
Druhá adventná beseda 7. decembra sa niesla v znamení ľudovej nôty. Naše gymnázium privítalo vzácnych hostí Moniku a Ondreja Kandráčovcov, ktorých slová, no najmä piesne v ich podaní, potešili srdce každého z prítomných.
Foto z besedy.

Spracovala: Mgr. Antónia Juhásová
„Život je krátky, ale umenie dlhé.“
V rámci adventných besied sme na pôde nášho gymnázia 30. novembra privítali prozaika, básnika, dramatika, textára a predovšetkým kňaza Vladimíra Štefaniča a našu bývalú študentku, v súčasnosti študujúcu tlmočníctvo/prekladateľstvo, Zuzanu Eperješiovú – výnimočnú hudobníčku, speváčku a klaviristku, autorku textov aj hudby tvorivej skupiny Poetica musica, ktorá s Vladimírom Štefaničom spolupracuje.
... viac info nájdete tu.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Advent
25. novembra sa naši študenti stretli vo vestibule školy, aby priložili ruku k dielu a ukázali svoje umelecké cítenie pri výrobe adventných vencov, keďže 27. novembra 2016 sa začína adventné obdobie. Advent je čas očakávania a prípravy na Vianoce. ... viac info nájdete tu.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Netradične tradičná
Maturitný ročník sa pre mnohých štvrtákov stáva obdobím driny, učenia, stresu, zhonu... Napätá atmosféra, spôsobená vplyvom záverečných skúšok, pretrváva už od prvého septembra. No aj napriek tomu je v tomto ročníku niekoľko dôvodov na úsmev. Jedným z nich je stužková slávnosť. ... viac info nájdete tu.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Teraz je čas pomôcť deťom
Dobrovoľníci z Gymnázia sv. Košických mučeníkov dňa 11.11.2016 participovali na zbierke Teraz je čas pomôcť deťom v rámci akcie Hodina deťom. Dobrovoľníci zbierali finančné prostriedky na Sídlisku KVP v Košiciach. Tri dobrovoľnícke skupiny vyzbierali spolu 111,5 eur. Táto suma bola dňa 15.11.2016 odoslaná na účet Nadácie pre deti Slovenska. Všetkým štedrým darcom ďakujeme.

Spracoval: Mgr. Milan Koščo
Mediálny workshop s Adelou Banášovou
Príjemný hosť v škole, mediálne zručná moderátorka, skúsená, ostrieľaná, pohotová, vzdelaná, so svojským humorom... tak ju poznáme z rozhlasového éteru i z televíznych staníc. No skutočnosť predčila všetky očakávania ... viac info nájdete tu.

Text: Ing. Eva Eperješiová
Opäť vo Východoslovenskej galérii...
Výstava diel holandských maliarov z obdobia 16.-18. storočia bola znovu podnetom pre vyučovanie predmetu umenie a kultúra v bezprostrednom kontakte s ozajstným umením.
... viac info nájdete tu.


Spracovala: Mgr. Antónia Juhásová
Pomáhali sme...
Október je mesiac, ktorý sa nesie v znamení sv. ruženca i úcty k starším...
13. októbra sa študenti našej školy zapojili do projektu Slovenského Červeného kríža a spoločnosti Kaufland v.o.s. "Pomáhame potravinami". ... viac info nájdete tu.

Text a foto: RNDr. Adriana Bariová
Imatrikulácia prvákov
Svetový deň prvej pomoci
Vedieť poskytnúť prvú pomoc môže znamenať záchranu života. Prvá pomoc nie je o zložitých vedomostiach či zručnostiach, ale o odhodlaní, pripravenosti a vôli. Strach, nevedomosť a z nich plynúca nečinnosť oberajú mnohých o šancu na prežitie. Vždy by sme mali mať na pamäti, že ... ... viac info nájdete tu.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
"Boj o prežitie"
8.9.2016 mali študenti prvého a druhého ročníka možnosť (i povinnosť) zúčastniť sa účelového cvičenia pod vedením Mgr. Mateja Gardoša, ktoré sa uskutočnilo "na skale" pri Čermeli. Keď v pokynoch uvideli tajomné indície ako uterák a šaty na prezlečenie, zahoreli túžbou zistiť, čo ... viac info nájdete tu.

Spracovala: Monika Zuzana Ruščáková z 1.A
Stretnutie s absolventmi
7. 9. 2016 sme na pôde našej školy privítali bývalých absolventov. Našim študentom priblížili vysokoškolské štúdium a podelili sa s nimi o svoje skúsenosti. Rozprávali im o tom, ako sa človek musí občas aj prekonávať, pracovať na sebe, trénovať svoju vytrvalosť, musí ... viac info nájdete tu.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Sviatok našich patrónov
Naša škola si v stredu 7. septembra pripomenula svojich patrónov. Pozvanie prijal aj košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, ktorý predsedal sláveniu Eucharistie. V homílii povzbudil žiakov a študentov, aby vytvárali silné spoločenstvo tak ako ich sv. patróni.
... Viac info nájdete tu.

Spracoval: Mgr. Ján Kocúrko
Otvorenie nového školského roka 2016/2017
V septembri sa už tradične otvárajú brány škôl, aby privítali žiakov i študentov, ktorí sa budú snažiť o to, aby v novom školskom roku načerpali nové vedomosti, zručnosti, kompetencie, aby získali nové skúsenosti nevyhnutné pre svoj budúci život.
... Viac info nájdete tu.Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
 
 
 
 
 
  
 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.

počas školského roka
Partneri:

Bližšie informácie nájdete tu.


Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!


    
© Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.