Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Gymnázium

INFO CENTRUM
TOP AKCIÍ 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 94
 • 95
 • bootstrap carousel
 • 97


Naše gymnázium patrí medzi renomované školy v širšom regióne. Ponúka kvalitné vzdelanie a prípravu na vysoké školy. Absolventi sa uplatňujú na univerzitách v zahraničí i na Slovensku. Študenti všetkých ročníkov majú počas celého štúdia (na vyučovaní aj doma) k dispozícii iPad.
Od 1.9.2017 ponúkame v spolupráci s IT firmou NESS a IT odborníkmi z USA možnosť profilovať sa v predmete programovanie (Java, Python, C#).


   
Neprehliadnite
Novinky v študijnom programe v šk. roku 2017/2018

Milí rodičia, milí študenti!

V šk. roku 2017/2018 ponúkame našim študentom zaujímavé voliteľné predmety, ktoré vychádzajú z aktuálnych požiadaviek trhu práce, a majú študentom napomôcť pri správnej voľbe ďalšieho štúdia na VŠ. Ponuku nájdete tu.
Niektoré zmeny a plány školských podujatí s platnosťou od 09/2017

Bližšie informácie nájdete tu.
Udialo sa u nás ...
Všetky články nájdete v sekcii udalosti.
Študentské voľby
Naša škola sa zapojila do projektu - Študentské voľby do VÚC 2017. Projekt sa realizoval na celoslovenskej úrovni stredných škôl v jednom termíne 26.10.2017. ...
... viac info nájdete tu.
Spracovala: Mgr. Marcela Martončíková
Hra s mesiacom a Odmäk
20. októbra 2017 študenti nášho gymnázia v rámci umenia a kultúry opäť zavítali do centra košického výtvarného života, do Východoslovenskej galérie. Prezreli si dve zaujímavé výstavy. Prvá niesla názov Hra s mesiacom a ...
... viac info nájdete tu.
Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Genéza a iné germplazmy
13. októbra 2017 v rámci umenia a kultúry naši študenti navštívili Východoslovenskú galériu a pozreli si výstavu Anny Hulačovej, ktorá niesla názov Genéza a iné germplazmy...
... viac info nájdete tu.
Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Interstudy
V piatok 13.10.2017 navštívila naše gymnázium zástupkyňa zo študentskej agentúry Interstudy a oboznámila študentov 3. a 4. ročníka s možnosťou štúdia v zahraničí, a to: ...
... viac info nájdete tu.
Spracovala: Katarína Szalonová, 3.A
Deň otvorených dverí na UPJŠ
Dňa 6.10.2017 sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Mali sme možnosť obhliadnuť si viaceré fakulty a dozvedieť sa...
... viac info nájdete tu.
Spracovala: Katarína Szalonová, 3.A
Básnik par exellence
Básnik – filozof a humanista, majster metafor a neobyčajne pôsobivých čistých obrazov. Je považovaný za kultúrnu i morálnu autoritu, pretože dlhodobo nastoľoval otázky pravdy a krásy, písal o svetskej i o božskej láske a hľadal ...
... viac info nájdete tu.
Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Väzby a Vzťahy z obrazoviek Tv Lux NAŽIVO na GKM
8. septembra 2017 sme na našom gymnáziu privítali vzácneho hosťa Pavla Danka - muža poznačeného diagnózou tvorivosti, ktorý sa rád hrá so slovami, s divákmi aj s vlastnými gestami a s pohybmi.
... viac info nájdete tu.
Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová
Náš megamagnifikát na Mariánskej hore v Levoči
V nedeľu 2. júla 2017 sa vďaka TV Lux náš megamagnifikát rozprestrel v plnej kráse na Mariánskej hore v Levoči. V relácii Dialógy na hore mali naši študenti spolu s pani riaditeľkou a pánom kaplánom možnosť predstaviť svoje umelecké dielo i celý proces jeho tvorby. Pre všetkých, ktorí tam neboli a nemali ani možnosť sledovať priamy prenos, ponúkame záznam z archívu.
 
 
 
 
 
  
Ďakujeme, že ste aj tento rok svojimi 2 % podporili projekty na našej škole.


 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.

počas školského roka
Partneri/Projekty


Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!


    
© Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.