Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Gymnázium

INFO CENTRUM
TOP AKCIÍ 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 94
 • 95
 • bootstrap carousel
 • 97

História ...
Gymnázium sv. Košických mučeníkov bolo zaradené do siete stredných škôl v Slovenskej republike listom Ministerstva školstva zo dňa 18.3.2002. Od roku 2004 už sídlime na Čordákovej ulici.

... a súčasnosť GKM
V budove školy sú moderne vybavené odborné učebne biológie, fyziky, chémie, cudzích jazykov, 2 učebne informatiky a 2 odborné učebne s interaktívnymi tabuľami pre ďalšie predmety. Rovnako moderne sú vybavené aj kmeňové triedy na gymnáziu, v ktorých nechýba interaktívna tabuľa s projektorom. Študenti majú k dispozícii wifi pripojenie. Pre maturantov sú určené hodiny konverzácie s lektorkou z Nemecka.

Ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti je pestrá a každoročne sa prispôsobuje podľa záujmu študentov. V ponuke sú tieto krúžky: literárno - žurnalistický, hudobný, peer krúžok, krúžok nemeckého a anglického jazyka, biblický, geografický, športový a internetový. Na športové využitie má škola dve telocvične a športoviská v areáli školy.

Sme škola rodinného typu, kde sa väčší dôraz kladie na kvalitu ako na kvantitu. Náš pedagogický zbor ponúka študentom osobné konzultácie, možnosti osobnostného i profesionálneho rastu, podporujeme rozvíjanie talentov (študenti sa zapájajú do olympiád a rôznych projektov) a kreativitu študentov (chodby gymnázia sú vlastnoručne vymaľované študentskými výtvormi). Študentská čajovňa je taktiež z dielne tvorivých študentov (od maľby stien, stolov až po ručne maľované hrnčeky).

Nezabúdame pritom, že sme škola cirkevná - katolícka, a preto celý vyučovací proces ako aj výchova sa realizujú v duchu evanjelia tak, aby si žiaci vypestovali správne morálne postoje k životu a aby sa stali všestranne vzdelanými a duchovne rozvinutými osobnosťami. Snažíme sa kvalitne vzdelávať i vychovávať, teda dať do súladu rozum i srdce. Vytvárame ovzdušie preniknuté duchom slobody, duchom silnej, morálnej a slobodnej osobnosti.
Ďakujeme, že ste aj tento rok svojimi 2 % podporili projekty na našej škole.


 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.

počas školského roka


Adorácia v kaplnke
vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.

počas školského rokaPartneri/Projekty


Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!


    
© Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.