Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Gymnázium

INFO CENTRUM
TOP AKCIÍ 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 94
 • 95
 • bootstrap carousel
 • 97

Patróni - svätí košickí mučeníci
Svätí košickí mučeníci (sv. Marek Križin, sv. Štefan Pongrác, sv. Melichar Grodecki) sú traja svätci, ktorí boli umučení 7. septembra 1619 v Košiciach počas protihabsburského povstania Gabriela Betlena. V čase protihabsburských povstaní v Uhorsku pôsobili v Košiciach traja misionári s úmyslom rekatolizovať mesto, ktoré bolo po reformácii prevažne protestantské. Štefan Pongrác a Melichar Grodecki boli jezuiti a Marek Križin bol ostrihomský kanonik, ktorý bol vyslaný arcibiskupom do Krásnej nad Hornádom (dnes súčasť Košíc), aby tam spravoval majetky bývalého benediktínskeho opátstva. V období protihabsburských povstaní (1604 - 1711) kráľovské mestá nestáli vždy na strane panovíka a často sa pridávali na stranu povstalcov. Keď na jeseň roku 1619 obsadili povstaleckí vojaci Košice, začalo prenasledovanie katolíkov v meste. Troch košických mučeníkov chceli vojaci postupným mučením donútiť, aby sa zriekli katolíckej viery. Marek Križin, Štefan Pongrác a Melichar Grodecki však svoju vieru nezapreli a preto boli v Košiciach vojakmi umučení v noci zo 6. na 7. septembra 1619. Ich mŕtve telá hodili na zastrašenie ostatných katolíkov v meste do odpadového kanála - stoky na dnešnej Hlavnej ulici. Miestny kat nakoniec v noci tajne telá mŕtvych kňazov pochoval.

Na mieste, kde boli svätí košickí mučeníci umučení, dnes v Košiciach stojí kostol Premonštrátov, postavený jezuitmi z úcty k mučeníkom. V roku 1620 sa manželke uhorského palatína Pálffyho, Kataríne Forgáčovej, podarilo získať ich telesné pozostatky. Najprv boli uchovávané na jej panstve v Nižnej Šebastovej (dnes súčasť Prešova) a v Hertníku. V roku 1635 boli na žiadosť kardinála Pázmáňa prevezené do Trnavy, kde boli uložené najprv v kostole klarisiek. Dnes sú pozostatky rozdelené v uršulínskom kostole a v jezuitskom kostole Najsvätejšej Trojice. Cirkevný proces za blahorečenia košických mučeníkov začal síce krátko po ich smrti, bol zakončený však až 15. januára 1905. Za blahoslavených ich vyhlásil pápež sv. Pius X.. Za svätých boli títo traja mučeníci vyhlásení pápežom Jánom Pavlom II. roku 1995 na košickom letisku. K úcte k svätým košickým mučeníkom sú zasvätené kostoly v Košiciach či v Humennom. Ich sviatok podľa kalendára Rímskokatolíckej cirkvi pripadá na 7. septembra.

zdroj: sk.wikipedia.org
Ďakujeme, že ste aj tento rok svojimi 2 % podporili projekty na našej škole.


 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.

počas školského roka


Adorácia v kaplnke
vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.

počas školského rokaPartneri/Projekty


Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!


    
© Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.