Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Gymnázium

INFO CENTRUM
TOP AKCIÍ 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 94
 • 95
 • bootstrap carousel
 • 97

Maturita v šk. roku 2017/2018
 
Maturitná skúška na gymnáziu sa koná v súlade s platnou legislatívou.

Maturitná skúška má:
1. externú časť (EČ) zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka /ANJ, NEJ/ a matematiky
2. Písomnú formu internej časti /zo SJL, ANJ, NEJ/
3. ústnu formu internej časti

Harmonogram pre školský rok 2016/2017

Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM.

13. marec 2018 – riadny termín EČ a PFIČ MS - SJL
14. marec 2018 – riadny termín EČ a PFIČ MS - ANJ
15. marec 2018 – riadny termín EČ - MAT


Ústna forma internej časti

28.5. - 30.5.2018

Žiaci maturujú zo štyroch predmetov:
predmet
externá časť
písomná forma internej časti
ústna forma internej časti
predseda predmetovej komisie

Zdroj a ďalšie informácie:
www.nucem.sk
www.svs.edu.sk/maturita
www.svs.edu.sk


Ďakujeme, že ste aj tento rok svojimi 2 % podporili projekty na našej škole.


 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.

počas školského roka


Adorácia v kaplnke
vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.

počas školského rokaPartneri/Projekty


Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!


    
© Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.