Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Gymnázium

INFO CENTRUM
TOP AKCIÍ 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 94
 • 95
 • bootstrap carousel
 • 97

Predmety
Vyučovacie predmety
(šk.r. 2017/2018)
Učitelia
Občianska náuka, Náuka o spoločnosti
Mgr. Marcela Martončíková
(tr. uč. 1.A)
Rímskokatolícke náboženstvo
Mgr. Ján Kocurko
(tr. uč. 2.A)
školský kaplán
Telesná výchova
Mgr. Matej Gardoš
(tr. uč. 3.A)
Mgr. Šarlota Škorvánková
Mgr. Šarlota Škorvánková
(tr. uč. 4.A)
Slovenský jazyk a literatúra
PaedDr. Helena Čižmárová
Anglický jazyk, konverzácia v anglickom jazyku
Mgr. Ľudmila Šoltisová
Mgr. Dominika Kmecová
Arnold Jordan (lektor)
Nemecký jazyk, konverzácia v nemeckom jazyku
Mgr. Antónia Juhásová
Mgr. Jana Jámborová
Mgr. Martin Novotný
Matematika
RNDr. Beáta Guteková
Mgr. Milan Koščo
Mgr. Šarlota Škorvánková
Ing. Lucia Palková
RNDr. Beáta Guteková
Chémia
RNDr. Mária Vavrová
Geografia
Mgr. Milan Koščo
Umenie a kultúra
PaedDr. Helena Čižmárová
RNDr. Beáta Guteková
- Kliknutím na názov predmetu zobrazíte detailnejši popis.
Ďakujeme, že ste aj tento rok svojimi 2 % podporili projekty na našej škole.


 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.

počas školského roka


Adorácia v kaplnke
vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.

počas školského rokaPartneri/Projekty


Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!


    
© Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.