Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Gymnázium

INFO CENTRUM
TOP AKCIÍ 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 94
 • 95
 • bootstrap carousel
 • 97

Prijímacie skúšky pre školský rok 2017/2018


Milí deviataci!
Predstavujeme Vám novú koncepciu vzdelávania na našom gymnáziu. Od 1.9.2017 ponúkame v spolupráci s IT firmami a IT odborníkmi z USA možnosť profilovať sa v predmete PROGRAMOVANIE až 5 hodín týždenne. Okrem teoretickej prípravy je pre Vás pripravené programovanie aj v jazykoch Java, Python, C#.

Prehľad novej koncepcie vzdelávania nájdete tu.

Termíny a predmety písomných prijímacích skúšok

1. kolo prijímacích skúšok
1. Termín: 09/05/2017 od 8.00 hod.
2. Termín: 11/05/2017 od 8.00 hod.

2. kolo prijímacích skúšok
Termín: 20/06/2017 od 8.00 hod.

Výsledky z 1.kola prijímacích skúšok do 1.ročníka gymnázia v školskom roku 2017/2018


Výsledky z 2.kola prijímacích skúšok do 1.ročníka gymnázia v školskom roku 2017/2018
Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční od 21.06 a 22.06.2017 na sekretariáte školy v čase od 13.00 - 16.00 hod.

V zmysle § 65 ods. 2 Zákona č. 245/2007 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ Gymnázia sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice, určuje:
• Písomnú formu prijímacej skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra a písomnú formu prijímacej skúšky z predmetu matematika.
• Obsahom prijímacích skúšok bude overenie vedomostí uchádzačov z učiva slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Obsah a rozsah prijímacích skúšok z týchto predmetov bude v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre II. Stupeň ZŠ /ISCED2/.

Všetky informácie nájdete v kritériách pre školský rok 2017/2018. Tešíme sa na Vás a nech sa Vám pri skúškach darí!
KRITÉRIÁ pre školský rok 2017/2018 nájdete tu.

Milí deviataci, môžete si pozrieť, prípadne preriešiť vzorové úlohy na písomné prijímacie skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.
 

SKVELÁ PONUKA PRE NAŠICH NOVÝCH GYMNAZISTOV pre šk.rok 2016/2017!
Na našej škole ponúkame ISIC karty od prvého dňa v škole, ak sa prihlásite pri zápise do školy.
ISIC na GKM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ďakujeme, že ste aj tento rok svojimi 2 % podporili projekty na našej škole.


 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.

počas školského roka


Adorácia v kaplnke
vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.

počas školského rokaPartneri/Projekty


Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!


    
© Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.