Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Gymnázium

INFO CENTRUM
TOP AKCIÍ 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 94
 • 95
 • bootstrap carousel
 • 97

Kontakty
Čordákova 50, 040 23 Košice

+421 55 787 34 klapka
klapky:
20 - riaditeľka školy, RNDr.Adriana Bariová
21 - sekretariát, ekonómka školy
29 - zástupca RŠ pre GYM, Mgr. Milan Koščo
27 - personálny a mzdový úsek
+421 55 6438752
vedúca školskej jedálne, Elvíra Uhrinová
skola@sscorke.edu.sk
riaditel.sskm@gmail.com
zastupca.gkm@gmail.com
Mapa

Zobraziť Spojená Škola sv. Košických Mučeníkov - Gymnázium A ZŠ na väčšej mape
Ďakujeme, že ste aj tento rok svojimi 2 % podporili projekty na našej škole.


 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.

počas školského roka


Adorácia v kaplnke
vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.

počas školského rokaPartneri/Projekty


Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!


    
© Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.