Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Gymnázium

INFO CENTRUM
TOP AKCIÍ 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 94
 • 95
 • bootstrap carousel
 • 97

Rodičovská rada 2016/2017
Výbor Rady rodičov pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov (RRpGsvKM)
p. Slávka Mesarčová (4.AG)
predsedníčka RRpGsvKM
doc.PhDr.PaedDr. Viera Simočková, PhD.(2.AG)
podpredsedníčka RRpGsvKM
Ing. Mária Bačová (1.AG)
delegovaný rodič, hospodárka RRpGsvKM
p. Komara (3.AG)
delegovaný rodič, člen

Dokumenty 2016/2017
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov zo dňa 30.5.2017
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov zo dňa 2.3.2017
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov zo dňa 13.12.2016
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov zo dňa 22.9.2016
Zápisnica z plenárneho stretnutia zo dňa 8.9.2016
Archív
Dokumenty 2015/2016
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov zo dňa 9.3.2016
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov zo dňa 27.10.2015
Zápisnica z plenárneho stretnutia zo dňa 9.9.2015
Dokumenty 2014/2015
Vyúčtovanie fin. prostriedkov za šk. rok 2014/2015
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov zo dňa 5.3.2015
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov zo dňa 20.11.2014
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov zo dňa 23.9.2014
Zápisnica z plenárneho stretnutia zo dňa 4.9.2014
Dokumenty 2013/2014
Zápisnica z rokovania Rady rodičov zo dňa 10.6.2014
Zápisnica z kontroly stravovacej komisie pri RR 27.1.2014
Zápisnica z rokovania Rady rodičov zo dňa 5.11.2013
Zápisnica z rokovania Rady rodičov zo dňa 26.09.2013
Zápisnica z plenárneho zasadnutia rodičov a priateľov školy 9.9.2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ďakujeme, že ste aj tento rok svojimi 2 % podporili projekty na našej škole.


 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.

počas školského roka


Adorácia v kaplnke
vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.

počas školského rokaPartneri/Projekty


Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!


    
© Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.