Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Gymnázium

INFO CENTRUM
TOP AKCIÍ 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 94
 • 95
 • bootstrap carousel
 • 97

Úradná doska
  055/787 43 21, riaditel.sskm@gmail.com, IČO: 35561548
  055/787 34 29, zastupca.gkm@gmail.com, DIČ: 2021848048
 
Úradný názov: Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Zložka: Gymnázium sv. Košických mučeníkov
Zložka: Základná škola s materskou školou sv. Košických mučeníkov
Zložka: Základná umelecká škola sv. Košických mučeníkov
Adresa: Čordákova 50, 040 23 Košice
Webová stránka: www.gkmke.sk
Bankové spojenie:
Právna forma: nezisková organizácia
Študijný odbor: 79 02 J (gymnázium)
Dĺžka štúdia: 4 roky (gymnázium)
Forma štúdia: denná
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28, Košice
 
Stránkové hodiny: pondelok – piatok; 8.00 – 16.00 hod.
 
Manažment školy
 
Riaditeľka: RNDr. Adriana Bariová
055/787 34 20 riaditel.sskm@gmail.com
Zástupkyňa pre ZUŠ: Bc. Renáta Tothová
055/787 34 21 zastupca.zuskm@gmail.com
Zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Renáta Halčišáková
055/787 34 25 zastupca.zskm@gmail.com
Zástupkyňa pre MŠ: Monika Ničová
055/787 34 21 zastupca.mskm@gmail.com
Zástupca pre GYM: Mgr. Milan Koščo
055/787 34 29 zastupca.gkm@gmail.com
 
Sekretariát školy: Magdaléna Hojnošová
055/787 34 21 skola@sscorke.edu.sk
Ekonómka školy: Ing. Martina Ščerbáková
055/787 34 21 skola@sscorke.edu.sk
Personálny úsek: Helena Lukáčová
055/ 643 87 27 skola@sscorke.edu.sk
Vedúca školskej jedálne: Mária Matejová
055/ 643 87 52 jedalen.gkm@gmail.com

Mapa

Zobraziť Spojená Škola sv. Košických Mučeníkov - Gymnázium A ZŠ na väčšej mape
Ďakujeme, že ste aj tento rok svojimi 2 % podporili projekty na našej škole.


 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.

počas školského roka


Adorácia v kaplnke
vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.

počas školského rokaPartneri/Projekty


Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!


    
© Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.