Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Gymnázium

INFO CENTRUM
TOP AKCIÍ 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 94
 • 95
 • bootstrap carousel
 • 97

Naše úspechy

SME DOBRÍ!

Existujeme už viac než 10 rokov a máme sa čím chváliť! Veď posúďte sami ...

2017/2018

Obvodné kolo - pod vedením Mgr. Dominiky Kmecovej
Matej Rešetár (3.A)
2. miesto v Olympiáde v anglickom jazyku, kategória 2B
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Terézia Bariová (3.A)
2. miesto v súťaži Literárna Senica Ladislava Novomeského - vlastná literárna tvorba - próza
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Matej Rešetár (3.A)
1. miesto v súťaži Gerbócova literárna Snina - vlastná literárna tvorba - próza
Terézia Bariová (3.A)
Čestné uznanie v súťaži Gerbócova literárna Snina - vlastná literárna tvorba - próza
Arcidiecézna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Michaela Komarová (4.A)
1. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - náboženská pieseň

2016/2017

Celoslovenská súťaž - pod vedením Ing. Lucie Palkovej
Matej Rešetár (2.A)
3. miesto v súťaži IHRA - programovanie počítačových hier v kategórii S (stredné školy)

Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Tibor Szalona (1.A)
3. miesto v súťaži Ľudová pieseň košickej mládeže
Viktória Onisková(2.A)
Cena generálneho riaditeľa LYNX s.r.o. Košice

Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
redakcia časopisu Quo vadis
2. miesto Nadácie Slovenskej sporiteľne v súťaži Štúrovo pero
redakcia časopisu Quo vadis
3. miesto v absolútnom poradí v súťaži Štúrovo pero


Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Matej Rešetár (2.A)
2. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes poézie

Krajská súťaž - pod vedením Mgr. Milana Košča
Gréta Mária Hajduková (4.A)
1. miesto v Geografickej olympiáde
Samuel Parlagi (3.A)
3. miesto v Geografickej olympiáde


Regionálna súťaž - pod vedením Mgr. Jána Kocurka
Terézia Bariová, Miroslav Švik, Lukáš Simočko (2.A)
1. miesto v Biblickej olympiáde


Regionálna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Matej Rešetár (2.A)
2. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes poézie
Matúš Mura (2.A)
3. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes prózy


Regionálna súťaž - pod vedením Mgr. Marcely Martončíkovej
Samuel Parlagi (3.A)
úspešný riešiteľ v XIX. ročníku Olympiády ľudských práv


Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Dominiky Kmecovej
Gréta Hajduková (4.A)
2. miesto v Olympiáde z anglického jazyka - anglofónna skupina
Matej Rešetár (2.A)
2. miesto v Olympiáde z anglického jazyka - kat. 2A


Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Radka Neubertová (3.A)
úspešná riešiteľka v kategórii A v Olympiáde zo slovenského jazyka


Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Šimon Mesarč (4.A)
3. miesto v súťaži ...a Slovo bolo u Boha... - umelecký prednes poézie


Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Radoslava Neubertová (3.A)
Čestné uznanie v súťaži Gerbócova literárna Snina - vlastná literárna tvorba - próza
Miriam Vargočková (3.A)
Čestné uznanie v súťaži Gerbócova literárna Snina - vlastná literárna tvorba - próza

2015/2016
Krajské kolo - pod vedením RNDr. Dany Čurillovej
Matej Rešetár (1.A)
3. miesto v Chemickej olympiáde v kategórii C


Celoslovenská súťaž - pod vedením Mgr. Šarloty Škorvánkovej
Filip Korim (4.A)
4. miesto v Biologickej olympiáde v projektovej časti kategórie A
Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK


Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
redakcia časopisu Quo vadis
Cena Televízie Markíza 2. stupňa v súťaži Štúrovo pero kategória Stredoškolské časopisy
Prémia redakcie Obrana
4.miesto v absolútnom poradí. Celkové výsledky tu.

Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Petra Nováka
Peter Múdry, Dominik Mazar, Šimon Mesarč (3.A)
1. miesto v Biblickej olympiáde

Krajská súťaž - pod vedením Mgr. Šarloty Škorvánkovej
Filip Korim (4.A)
1. miesto v biologickej olympiáde
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Radoslava Neubertová (2.A)
3. miesto v Olympiáde slovenského jazyka a literatúry v kategórii B
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Šimon Mesarč (3.A)
1. miesto ...a Slovo bolo u Boha... - umelecký prednes poézie
Veronika Pristašová(2.A)
3. miestov súťaži ...a Slovo bolo u Boha... - umelecký prednes prózy
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Matiová (3.A)
1. miesto v súťaži Gerbócova literárna Snina - vlastná literárna tvorba - próza
Radoslava Neubertová(2.A)
3. miestov súťaži Gerbócova literárna Snina - vlastná literárna tvorba - próza
Arcidiecézna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Michaela Komarová (2.A)
Zuzana Matiová (3.A)
2. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - moderná pieseň (duo)

2014/2015

Krajská súťaž - pod vedením Mgr. Šarloty Škorvánkovej
Anton Lencses (1.A)
1. miesto v biologickej olympiáde
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Michaela Komarová (1.A)
1. miesto v súťaži Ľudová pieseň košickej mládeže
Celkové výsledky
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
redakcia časopisu Quo vadis
Cena Televízie Markíza 1. stupňa v súťaži Štúrovo pero kategória Stredoškolské časopisy
Celkové výsledky
Ocenenie
Radoslava Neubertová (1.A)
Prémia PEVŠ v súťaži Štúrovo pero kategória Novinárske príspevky stredoškolákov
Krajská súťaž - pod vedením Ing. Lucie Palkovej
Zuzana Matiová, Šimon Mesarč, Matej Líška (2.A)
3. miesto v medzinárodnej súťaži Prezentiáda+, s fundraisingovým projektom "Mučeníci"
Výsledky zo súťaže
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Petra Šoltisa
Peter Múdry, Dominik Mazar, Gabriel Stoklas (2.A)
1. miesto v biblickej olympiáde
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Matiová (2.A)
čestné uznanie v súťaži Európa v škole - vlastná literárna tvorba
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Jakub Sobota(4.A)
2. miesto v súťaži Gerbócova literárna Snina - vlastná literárna tvorba - próza
Zuzana Matiová (2.A)
Čestné uznanie v súťaži Gerbócova literárna Snina - vlastná literárna tvorba - próza
Arcidiecézna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Michaela Komarová (1.A)
Zuzana Matiová (2.A)
1. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - duo
Arcidiecézna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Michaela Komarová (1.A)
3. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - ľudová pieseň
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Šimon Mesarč (2.A)
1. miesto v súťaži ...a Slovo bolo u Boha... - umelecký prednes poézie
Veronika Pristašová (1.A)
3. miesto v súťaži ...a Slovo bolo u Boha... - umelecký prednes poézie

2013/2014

Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Szalonová (4.A)
Cena primátora mesta Košice v súťaži Ľudová pieseň košickej mládeže
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Dávid Szöke (4.A)
Diplom za vtipnú interpretáciu prozaického textu v súťaži Hviezdoslavov Kubín
Medzinárodná prehliadka záujmovej umeleckej činnosti stredných katolíckych škôl - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Dávid Szöke (4.A)
Čestné uznanie poroty a "Srdcovka predsedu poroty" - umelecký prednes prózy
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Tatiana Lörincová (4.A)
2. miesto v súťaži Štúrovo pero kategória Novinárske príspevky stredoškolákov
redakcia časopisu Quo vadis
Cena Televízie Markíza 2. stupňa v súťaži Štúrovo pero kategória Stredoškolské časopisy
Link na fotky z podujatia tu
Regionálna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Dávid Szöke (4.A)
1. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes prózy
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Tatiana Lörincová (4.A)
2. miesto v súťaži Európa v škole - vlastná literárna tvorba
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Šimon Mesarč (1.A)
1. miesto v súťaži ...a Slovo bolo u Boha... - umelecký prednes poézie
Krajské kolo - pod vedením Mgr. Lenky Juhásovej
Matej Pál (3.AG)
2. miesto v Olympiáde o ľudských právach
Link na fotky z podujatia tu
Okresné kolo - pod vedením Mgr. Zuzany Ondovčinovej
Lukáš Jakabovič (4.AG)
2. miesto v Olympiáde z anglického jazyka
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Jakub Sobota (3.A)
1. miesto + Hlavná cena poroty v súťaži Cena Andreja Chudobu - vlastná literárna tvorba – próza
Atmosféru z podujatia si môžete pozrieť na tomto linku, rozhovor s Jakubom Sobotom od 04:14.
Mária Pachová (4.A)
3. miesto v súťaži Cena Andreja Chudobu - vlastná literárna tvorba – poézia
Arcidiecézna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Szalonová (4.A)
3. miesto v súťaži O Alžbetinu ružu - spev - ľudová pieseň

2012/2013

Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Ivana Némethová (4. B)
Cena poroty v súťaži "Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko" - vlastná literárna tvorba
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Patrícia Linková (1. A)
Čestné uznanie v súťaži "Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko" - vlastná literárna tvorba
Celoštátna súťaž záujmovej umeleckej činnosti stredných katolíckych škôl
- pod vedením Mgr. Antónie Juhásovej a PaedDr. Heleny Čižmárovej
Dominika Baxová (2. A)
Čestné uznanie poroty - hra na hudobný nástroj
Júlia Čekaňáková (4. A)
Čestné uznanie poroty - umelecký prednes poézie
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Redakcia časopisu Quo vadis
3. miesto v súťaži Štúrovo pero
Regionálna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Jakub Mura (4.B)
3. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes prózy
Diecézna súťaž - pod vedením Mgr. Martina Stiebera
Barbora Bariová (3. A)
Michaela Linková (3. A)
František Bujňák (3. A)
1. miesto v biblickej olympiáde
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Martina Stiebera
Barbora Bariová (3. A)
Michaela Linková (3. A)
František Bujňák (3. A)
1. miesto v biblickej olympiáde
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Júlia Čekaňáková (4.B)
2. miesto v súťaži ...a Slovo bolo u Boha... - umelecký prednes poézie
Celomestská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Júlia Čekaňáková (4.B)
3. miesto v súťaži Slovo bez hraníc umelecký prednes poézie
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Jakub Mura (4.B)
1. miesto v súťaži ...a Slovo bolo u Boha... - umelecký prednes prózy
Júlia Čekaňáková (3.A)
1. miesto v súťaži ...a Slovo bolo u Boha... - umelecký prednes poézie
Arcidiecézna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Szalonová (3.A)
1. miesto v súťaži "O Alžbetinu ružu" - v kategórii ľudová pieseň.
František Bujňák (3.A)
cena za vynikajúci hudobný sprievod v súťaži
"O Alžbetinu ružu" - v kategórii ľudová pieseň.

2011/2012

Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Antónia Juhásová (4.B)
Cena poroty v súťaži "Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko" - vlastná literárna tvorba
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Ivana Némethová (3.B)
Čestné uznanie v súťaži "Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko" - vlastná literárna tvorba
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Jakub Mati (4.B)
Cena rektora BISLA v súťaži stredoškolských esejí ,,O čom sa nehovorí a malo by sa"
Krajská súťaž - pod vedením Dominiky Martinkovej
Beáta Tribulová (1.A)
Katarína Hodermarská (2.A)
Romana Takáčová (3.A)
Patrícia Fecková (3.A)
Júlia Matejová (3.A)
Marián Keruľ (3.A)
2. miesto v súťaži Družstiev prvej pomoci mládeže
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Jakub Mati (4.B)
Hlavná cena a týždenný pobyt v Nemecku v súťaži Európa v škole - vlastná literárna tvorba
Regionálna súťaž - pod vedením Mgr. Mateja Gardoša
Lenka Baricová (3.A)
1. miesto v atletickej súťaži stredných škôl - hod diskom
Barbora Bariová (2.A)
1. miesto v atletickej súťaži stredných škôl - beh 100 m
Barbora Bariová (2.A)
1. miesto v atletickej súťaži stredných škôl - beh 200 m
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Júlia Čekaňaková (3.B)
2. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes poézie
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Szalonová (2.A)
2. miesto v súťaži Ľudová pieseň košickej mládeže
Diecézna súťaž - pod vedením RNDr. Beáty Gutekovej
Lukáš Kertys (1.A)
3. miesto vo výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
redakcia časopisu Quo vadis
2. miesto v súťaži Štúrovo pero - príspevok venovaný oblasti finančného vzdelávania,
3. miesto v absolútnom poradí a pozvanie do európskeho parlamentu
Regionálna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Marta Karabašová (3. B)
3. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes prózy
Júlia Čekaňáková (3. B)
1. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes poézie
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Kristína Juščáková (4. B)
3. miesto v súťaži Kováčova Bystrica - vlastná literárna tvorba - poézia
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. M. Gurského
Barbora Bariová (2. A)
Michaela Linková (2. A)
František Bujňák (2. A)
1. miesto v biblickej olympiáde
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Jakub Mati (4. B)
1. miesto v súťaži Európa v škole - vlastná literárna tvorba - poézia
Obvodná súťaž - pod vedením Mgr. Antónie Juhásovej
Michal Habčák (4. B)
3. miesto olympiáda v nemeckom jazyku
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Júlia Čekaňáková (3. B)
2. miesto v súťaži ...a Slovo bolo u Boha... - umelecký prednes poézie
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Júlia Čekaňáková (3. B)
Cena za najlepší prednes duchovnej poézie a čestné uznanie v súťaži Beniakove Chynorany - umelecký prednes poézie
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Kristína Juščáková (4. B)
1. miesto v súťaži Cena Andreja Chudobu - vlastná literárna tvorba - poézia
Kristína Juščáková (4. B)
2. miesto v súťaži Cena Andreja Chudobu - vlastná literárna tvorba - próza
Mária Pachová (2. A)
3. miesto v súťaži Cena Andreja Chudobu - vlastná literárna tvorba - próza
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Júlia Čekaňáková (3. B)
3. miesto v súťaži Beniakove Chynorany - umelecký prednes poézie
Arcidiecézna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Szalonová (2. A)
2. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - ľudová pieseň
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Kristína Juščáková (4. B)
Cena ILC (informačného literárneho centra) redakcie časopisu Slniečko v súťaži Škultétyho rečňovanky - vlastná literárna tvorba - poézia

2010/2011

Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej | fotogaléria
Kristína Juščáková (3. B)
Čestné uznanie - Prečo mám rád/a slovenčinu, prečo mám rád/a Slovensko - vlastná literárna tvorba
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Eperješiová (4. A)
Čestné uznanie - Literárny Kežmarok - vlastná literárna tvorba
Regionálna súťaž v atletike - pod vedením Mgr. Mateja Gardoša
Bariová Barbora (1. A)
1. miesto - skok do diaľky
Bariová Barbora (1. A)
1. miesto - beh na 100 m
Baricová Lenka (2. A)
1. miesto - hod diskom
Baricová Lenka (2. A)
3. miesto - vrh guľou (3kg)
štafeta
1. miesto - beh na 4 x 100 m dievčatá
štafeta
3. miesto - beh na 4 x 100 m chlapci
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej | fotogaléria
redakcia časopisu Quo vadis
Cena TV Markíza 2. stupňa v novinárskej súťaži stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej | fotogaléria
Júlia Čekaňáková (2. B)
3. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes prózy
Romana Takáčová (2. A)
ocenenie za autentickú interpretáciu v súťaži Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes poézie
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Dávid Szöke (1. A)
2. miesto v súťaži Ľudová pieseň košickej mládeže - kategória chlapci
Zuzana Szalonová (1. A)
2. miesto v súťaži Ľudová pieseň košickej mládeže - kategória dievčatá
Krajská súťaž - pod vedením Mgr. Mateja Gardoša
Júlia Blanárová (9.A)
Lenka Baricová (2.A)
Marta Karabašová (2.B)
Júlia Birošová (3.B)
Monika Hasaralejková (4.A)
Diana Luptáková (4.B)
1. miesto v bowlingovom turnaji stredných škôl
Regionálna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Barbora Bariová (1. A)
1. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes poézie
Romana Takáčová (2. A)
1. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes poézie
Júlia Čekaňáková (2. B)
2. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes prózy
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Martina Gnipa
Mária Pachová (1. A)
František Bujňák (1. A)
Jakub Mura (2. B)
1. miesto - biblická olympiáda
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Eperješiová (4. A)
2. miesto v súťaži Európa v škole - vlastná literárna tvorba
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej | fotogaléria
Jakub Mura (2. B)
3. miesto v súťaži ...a Slovo bolo u Boha... - umelecký prednes prózy
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Antónie Juhásovej
Michal Habčák (3. B)
1. miesto v olympiáde z nemeckého jazyka
Patrícia Fecková (2. A)
3. miesto v olympiáde z nemeckého jazyka
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej | fotogaléria
Jakub Mura (2. B)
1. miesto v súťaži ...a Slovo bolo u Boha... - umelecký prednes prózy
Arcidiecézna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej | fotogaléria
Zuzana Eperješiová (4. A)
1. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - moderná pieseň (duo)
Zuzana Szalonová (1. A)
1. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - ľudová pieseň
Bernadeta Szökeová (2. A)
3. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - náboženská pieseň
Celomestská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej | fotogaléria
Júlia Čekaňáková (2. B)
1. miesto v súťaži Slovo bez hraníc umelecký prednes prózy
Adriána Hovancová (3.A)
2. miesto v súťaži Slovo bez hraníc umelecký prednes poézie
Celomestská súťaž - pod vedením PaedDr Heleny Čižmárovej | fotogaléria
Zuzana Szalonová (1.A)
čestné uznanie - Spev bez hraníc
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr Heleny Čižmárovej
Kristína Juščáková (3.B)
3. miesto v súťaži Škultétyho rečňovanky - vlastná literárna tvorba - poézia

2009/2010

Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Naša škola získala v tejto súťaži aj "Ocenenie školy".
Antónia Juhásová (2.B)
Cena poroty - Prečo mám rád/a slovenčinu, prečo mám rád/a Slovensko
Zuzana Eperješiová (3.A)
Hlavná cena poroty - Prečo mám rád/a slovenčinu, prečo mám rád/a Slovensko
Krajská súťaž - pod vedením Mgr. sr.Viery Antalíkovej
Postup do celoslovenského kola
Tatiana Durová (2.A)
2. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín
- v umeleckom prednese prózy
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Adriána Hovancová (2.A)
1. miesto (zlaté pásmo) v súťaži Vansovej Lomnička
- v umeleckom prednese poézie
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Adriána Hovancová (2.A)
1. miesto v súťaži Vansovej Lomnička
- v umeleckom prednese poézie
Regionálna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Adriána Hovancová (2.A)
1. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín
- v umeleckom prednese poézie
Veronika Pálová (4.A)
2. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín
- v umeleckom prednese poézie
Regionálna súťaž - pod vedením Mgr. sr.Viery Antalíkovej
Tatiana Durová (2.A)
1. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín
- v umeleckom prednese prózy
Okresná súťaž - súťažiaci pod vedením Mgr. Martina Gnipa
Adriána Hovancová (2.A) Dávid Jobbágy (2.A) Zuzana Sobotková (4.A)
1. miesto - biblická olympiáda
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Eperješiová (3.A)
1. miesto v súťaži Európa v škole - vlastná literárna tvorba
Okresná súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Adriána Hovancová (2.A)
1. miesto v súťaži Vansovej Lomnička - v prednese poézie
Krajská súťaž - pod vedením Mgr. Milana Košča (postup do celoslovenského kola)
Jakub Železník (3.B)
1. miesto v geografickej olympiáde
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Adriána Hovancová (2.A)
1. miesto v súťaži ... a Slovo bolo u Boha...
umelecký prednes poézie
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Antónie Juhásovej
Michal Habčák (2.B)
1. miesto v olympiáde z nemeckého jazyka
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej foto1 foto2 foto3
Adriána Hovancová (2.A)
1. miesto v súťaži ... a Slovo bolo u Boha...
umelecký prednes poézie
Zuzana Eperješiová (3.A)
1. miesto v súťaži ... a Slovo bolo u Boha...
umelecký prednes prózy
Celomestská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej - foto1 foto2
Adriána Hovancová (2.A)
3. miesto v súťaži Slovo bez hraníc
umelecký prednes poézie
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej foto1 foto2
Zuzana Eperješiová (3.A)
3. miesto v súťaži Cena Andreja Chudobu
vlastná literárna tvorba - poézia
Okresná súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Viktória Csicsváková (1.A)
2. miesto v súťaži Alžbetina ruža
spev - ľudová pieseň

2008/2009

Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej - foto
Antónia Juhásová (1.B)
Cena poroty - Prečo mám rád/a slovenčinu,
prečo mám rád/a Slovensko
Zuzana Eperješiová (2.A)
Čestné uznanie - Prečo mám rád/a slovenčinu,
prečo mám rád/a Slovensko
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej - foto
Adriána Hovancová (1.A)
3. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín
- v umeleckom prednese poézie
Zuzana Eperješiová (2.A)
ocenenie za dramaturgiu
- v umeleckom prednese prózy
Krajská súťaž - pod vedením Mgr. Viery Antalíkovej
Tatiana Durová (1.A)
ocenenie za dramaturgiu
- v umeleckom prednese prózy
Okresné kolo - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Filip Jakab (2.A)
1. miesto v XIII. ročníku fotosúťaže amatérov
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Jana Fedorová (3.A)
Čestné uznanie v súťaži O cenu slovenského učeného tovarišstva - vlastná literárna tvorba
Regionálna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Jana Pľutová (2.A)
2. miesto v súťaži XXIII. Štúrov Zvolen - v rétorike
Regionálna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Adriána Hovancová (1.A)
1. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - v prednese poézie
Miroslava Zátorská (3.A)
3. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - v prednese prózy
Regionálna súťaž - pod vedením Mgr. Viery Antalíkovej
Tatiana Durová (1.A)
1. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - v prednese prózy
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Miroslava Zátorská (3.A)
2. miesto v súťaži Vansovej Lomnička - v prednese prózy
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Eperješiová (2.A)
2. miesto v súťaži Európa v škole - vlastná literárna tvorba ("Nemé tváre")
Zuzana Eperješiová (2.A)
3. miesto v súťaži Európa v škole - vlastná literárna tvorba ("Básnik a večnosť")
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Antónie Juhásovej
Michal Habčák (1.B)
2. miesto - olympiáda z nemeckého jazyka, kat. 2A
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Martina Gnipa
Marek Tresa (4.A)
Adriána Hovancová (1.A)
Dávid Jobbágy (1.A)
1. miesto - v biblickej olympiáde
Diecézna súťaž - pod vedením Mgr. Martina Gnipa
Marek Tresa (4.A)
Adriána Hovancová (1.A)
Dávid Jobbágy (1.A)
3. miesto - v biblickej olympiáde
Celoslovenská súťaž - pod vedením Mgr. Viery Antalíkovej
Tatiana Durová (1.A)
čestné uznanie v súťaži Beniakove Chynorany - umelecký prednes prózy
Krajská súťaž - pod vedením Mgr. Viery Antalíkovej
Tatiana Durová (1.A)
2. miesto v súťaži Beniakove Chynorany - umelecký prednes prózy
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej - foto
Marek Tresa (4.A)
3. miesto v súťaži ... a Slovo bolo u Boha ... - umelecký prednes poézie
Zuzana Eperješiová (2.A)
2. miesto v súťaži ... a Slovo bolo u Boha ... - umelecký prednes prózy
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Eperješiová (2.A)
2. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - umelecký prednes prózy
Filip Jakab (2.A)
čestné uznanie v súťaži Košická matičná jeseň - umelecký prednes poézie
Zuzana Eperfešiová (2.A)
2. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - vlastná literárna tvorba
Okresná súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Eperješiová (2.A)
1. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - moderná pieseň (sólo)
Zuzana Eperješiová (2.A)
1. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - moderná pieseň (duo)2007/2008

Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Eperješiová (1.A)
Hlavná cena poroty - Prečo mám rád/a slovenčinu, prečo mám rád/a Slovensko
foto
Veronika Rendeková (4.A)
Čestné uznanie - Prečo mám rád/a slovenčinu, prečo mám rád/a Slovensko
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Eperješiová (1.A)
1. miesto v umeleckom prednese prózy Hviezdoslavov Kubín
foto
Regionálna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Eperješiová (1.A)
1. miesto v umeleckom prednese prózy Hviezdoslavov Kubín
Filip Jakab (1.A)
3. miesto v umeleckom prednese poézie Hviezdoslavov Kubín
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Veronika Rendeková (4.B)
Čestné uznanie v súťaži Európa v škole - 55. ročník projektu
Regionálna súťaž - pod vedením RNDr. Beáty Gutekovej
Marek Tresa (3.A)
4. miesto v astronomickej olympiáde
Krajská súťaž - pod vedením Mgr. Šarloty Škorvánkovej
Lukáš Vancák (2.B)
2. miesto v biologickej olympiáde
foto
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Veronika Rendeková (4.B)
1. miesto v súťaži Európa v škole - vlastná literárna tvorba
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Márie Čižmárovej
Ľudovít Miňo (4.A)
3. miesto - olympiáda z anglického jazyka
Okresná súťaž - súťažiaci pod vedením Mgr. Petra Bujdoša
Marek Tresa (3.A)
1. miesto - biblická olympiáda
Radoslav Benko (4.B)
1. miesto - biblická olympiáda
Michaela Matejková (2.A)
1. miesto - biblická olympiáda
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Tomáš Zavatčan (4.A)
3. miesto v súťaži Literárna Senica L. Novomeského - vlastná literárna tvorba - poézia
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Eperješiová (1.A)
2. miesto v súťaži ... a Slovo bolo u Boha ... - umelecký prednes prózy
Michaela Šimeková (4.A)
2. miesto v súťaži ... a Slovo bolo u Boha ... - umelecký prednes poézie
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Miroslava Zátorská (2.A)
3. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - umelecký prednes prózy
Veronika Pálová (2.A)
3. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - umelecký prednes poézie
Okresná súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Eperješiová (1.A)
1. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - moderná pieseň (duo)
Dominika Gurbaľová (1.A)
1. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - moderná pieseň (duo)
Veronika Rendeková (4.A)
2. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - moderná pieseň
Mestská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Zuzana Eperješiová (1.A)
3. miesto v speváckej súťaži Spev bez hraníc

2006/2007

Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Iveta Tomaschová (4.A)
2. miesto v súťaži Cena Andreja Chudobu - vlastná literárna tvorba - poézia
Michal Rovinský (4. B)
2. miesto v súťaži Cena Andreja Chudobu - vlastná literárna tvorba - próza
Tomáš Zavatčan (3.A)
3. miesto v súťaži Cena Andreja Chudobu - vlastná literárna tvorba - poézia
Michaela Šimeková (3.A)
Hlavná cena v súťaži Európa v škole - vlastná literárna tvorba
Regionálna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Michaela Šimeková (3.A)
2. miesto v umeleckom prednese poézie Hviezdoslavov Kubín
Petra Badaničová (4.A)
3. miesto v umeleckom prednese prózy Hviezdoslavov Kubín
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Márie Čižmárovej
Iveta Tomaschová (4.A)
2. miesto - olympiáda v anglickom jazyku
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Petra Bujdoša
Pavol Kacvinský (4. B)
1. miesto - biblická olympiáda
Lenka Gregová (3.A)
1. miesto - biblická olympiáda
Marek Tresa (2.A)
1. miesto - biblická olympiáda
Krajská súťaž - pod vedením Mgr. Petra Bujdoša
Pavol Kacvinský (4. B)
2. miesto - biblická olympiáda
Lenka Gregová (3.A)
2. miesto - biblická olympiáda
Marek Tresa (2.A)
2. miesto - biblická olympiáda
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Michal Rovinský (4. B)
1. miesto v súťaži Európa v škole - vlastná literárna tvorba
Michaela Šimeková (3.A)
2. miesto v súťaži Európa v škole - vlastná literárna tvorba
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Antónie Juhasovej
Ingrid Koschová (3.B)
2. miesto - olympiáda v nemeckom jazyku
Celomestská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Michal Rovinský (4. B)
2. miesto v súťaži Slovo bez hraníc - umelecký prednes prózy
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Iveta Tomaschová (4.A)
2. miesto v súťaži ... a Slovo bolo u Boha - umelecký prednes poézie
Katarína Jakabová (4.B)
2. miesto v súťaži Košická matičná slovesná a tvorivá jeseň - sólový spev - ľudová pieseň
Okresná súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Katarína Jakabová (4.B)
2. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - ľudová pieseň
Veronika Rendeková (3.B)
3. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - moderná pieseň
Celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2006 - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Tomáš Zavatčan (3.A)
Čestné uznanie - vlastná literárna tvorba

2005/2006

Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Pavol Kacvinský (3.B)
Cena prezidenta SR a Cena poroty - Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Veronika Pavlovská (3.A)
Čestné uznanie - Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Regionálna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Iveta Tomaschová (3.A)
1. miesto v umeleckom prednese poézie Hviezdoslavov Kubín
Michal Rovinský (3.B)
1. miesto v umeleckom prednese prózy Hviezdoslavov Kubín
Veronika Rendeková (2.B)
3. miesto v umeleckom prednese prózy Hviezdoslavov Kubín
Katarína Blašková (2.A)
Čestné uznanie v umeleckom prednese poézie Hviezdoslavov Kubín
Regionálna súťaž - pod vedením Mgr. Mateja Gardoša
Miriam Lukčová (3.A)
3. miesto v behu na 1500m – ľahká atletika- kategória dievčat
Ľudmila Zvijáková (3.B)
4. miesto v hode diskom - ľahká atletika – kategória dievčat
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Pavol Kacvinský (3. B)
1. miesto - Vianoce - celoslovenská súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe
Erika Karolová (4. B)
Čestné uznanie - Vianoce - celoslovenská súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Antónie Juhasovej
Ingrid Koschová (3. B)
2. miesto - olympiáda v nemeckom jazyku
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Márie Čižmárovej
Dominika Vaňová (4. A)
2. miesto - olympiáda v anglickom jazyku
Veronika Arendáčová (4.B)
2. miesto - olympiáda v anglickom jazyku
Celomestská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Tomáš Herman (4.A)
2. miesto v súťaži Slovo bez hraníc - umelecký prednes prózy
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Iveta Tomaschová (3. A)
1. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - vlastná literárna tvorba - poézia
Michaela Šimeková (2. A)
2. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - vlastná literárna tvorba - poézia
Michaela Šimeková (2. A)
3. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - vlastná literárna tvorba - próza
Pavol Kacvinský (3. B)
3. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - vlastná literárna tvorba - próza
Iveta Tomaschová (3. A)
2. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - umelecký prednes poézie
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Iveta Tomaschová (3. A)
Čestné uznanie v súťaži Dúhová lampa - vlastná literárna tvorba - poézia
Iveta Tomaschová (3. A)
2. miesto v súťaži Gerbócova literárna Snina - vlastná literárna tvorba - poézia
Okresná súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Lenka Liščinská (4. A)
2. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - ľudová pieseň
Veronika Rendeková (2.B)
3. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - umelá pieseň
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Mateja Gardoša
Miriama Lukčová (3. A)
3. miesto - Beh stredoškolákov "O pohár starostu MČKE - Staré mesto"
Kamila Životská (2. A)
4. miesto - Beh stredoškolákov "O pohár starostu MČKE - Staré mesto"

2004/2005

Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Martiny Hurajovej
Pavol Kacvinský (2.B)
1. miesto - Biblická olympiáda
Veronika Rendeková (1.B)
Lenka Gregová (1.B)
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Pavol Kacvinský (2.B)
Hlavná cena poroty - Prečo mám rád(a) slovenčinu, prečo mám rád(a) Slovensko - vlastná literárna tvorba.
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Mateja Gardoša
Miriam Lukčová (2.A)
1. miesto - XIV. ročník behu o "Cenu starostu MČ Košice - Juh JUDr. Jaroslava Hlinku"
- kategória dievčat 15-16 rokov
Helena Chomčová (3.B)
3. miesto - XIV. ročník behu o "Cenu starostu MČ Košice - Juh JUDr. Jaroslava Hlinku"
- kategória dievčat 17-18 rokov
Okresná súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Tomáš Herman (3.A)
1. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes prózy
Iveta Tomaschová (2.A)
2. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes poézie
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Tomáš Herman (3.A)
3. miesto v súťaži Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes prózy
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Iveta Tomaschová (2.A)
2. miesto v súťaži ... ... a Slovo bolo u Boha - umelecký prednes prózy
Krajská súťaž - pod vedením Mgr. Beáty Gutekovej
Štefan Kyšela (3.A)
2. miesto v súťaži Košický matematický viacboj
Martin Miškov (2.A)
Tomáš Jurko (2.B)
Okresná súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Lenka Liščinská (3.A)
3. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - ľudová pieseň
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Iveta Tomaschová (2.A)
1. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - umelecký prednes poézie
Tomáš Herman (3.A)
2. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - umelecký prednes prózy
Michaela Šimeková (1.A)
3. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - vlastná literárna tvorba
Bartolomej Parlagi (2.A)
3. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - výtvarná tvorba
Lenka Liščinská (3.A)
3. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - spev - ľudová pieseň
Celomestská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Tomáš Herman (3.A)
1. miesto - Slovo bez hraníc - umelecký prednes prózy
Majstrovstvá Slovenska stredných škôl (do 17 rokov) - pod vedením Mgr. Mateja Gardoša
Tomáš Krajňák (1.A)
1. miesto - skok o žrdi (430cm)
Majstrovstvá kraja stredných škôl (do 17 rokov) - pod vedením Mgr. Mateja Gardoša
Tomáš Krajňák (1.A)
1. miesto - skok o žrdi (400cm)
Tomáš Krajňák (1.A)
2. miesto - Medzinárodné preteky v Poľsku v skoku o žrdi s výkonom 420 cm - 1.5.2005

2003/2004

Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Erika Karolová (2.B)
čestné uznanie - Prečo mám rád(a) slovenčinu, prečo mám rád(a) Slovensko? - vlastná literárna tvorba
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Lenka Liščinská (2.A)
1. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - spev - ľudová pieseň
Miriama Kudlátová (2.A)
2. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - umelecký prednes prózy
Bartolomej Parlagi (1.B)
3. miesto v súťaži Košická matičná jeseň - výtvarná časť
Petronela Sýkorová (2.B)
čestné uznanie v súťaži Košická matičná jeseň - výtvarná časť
Iveta Tomaschová (1.A)
3. miesto v súťaži ... a Slovo bolo u Boha - umelecký prednes poézie
Krajská súťaž - pod vedením Mgr. Daniela Dziaka
Veronika Kijovská (2.A)
3. miesto v krajskom kole geografickej olympiády
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Tomaš Herman (2.A)
Čestné uznanie - sugestívna interpretácia textu
Okresná súťaž- pod vedením Mgr. Jozefa Lengeňa
Petra Badaničová (1.A)
3. miesto v ľahkej atletike - beh na 800m
Regionálna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Iveta Tomaschová (1.A)
1. miesto - Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes poézie
Tomáš Herman (2.A)
2. miesto - Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes prózy
Okresná súťaž- pod vedením Mgr. Jozefa Lengeňa
Petra Badaničová (1.A)
2. miesto v ľahkej atletike - beh na 400m
Helena Chomčová (2.B)
3. miesto v ľahkej atletike - beh na 200m
Okresná súťaž- pod vedením Mgr. Márie Čižmárovej
Veronika Arendáčová (2.B)
2. miesto - olympiáda anglického jazyka
Okresná súťaž- pod vedením Mgr. Antónie Juhasovej
Ingrid Koschová (1.B)
2. miesto - olympiáda nemeckého jazyka
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Štefana Rindoša
Štefan Kyšela (2.A)
3. miesto - šach - O pohár predsedu KSK
Okresná súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Bartolomej Parlagi (1.B)
Zvláštna cena poroty v súťaži Košice včera, dnes a zajtra - výtvarná tvorba
Lenka Liščinská (2.A)
3. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev - ľudová pieseň
Ďakujeme, že ste aj tento rok svojimi 2 % podporili projekty na našej škole.


 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.

počas školského roka


Adorácia v kaplnke
vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.

počas školského rokaPartneri/Projekty


Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!


    
© Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.