Milí rodičia, študenti, žiaci, priatelia našej školy

ani sme sa nenazdali a máme za sebou prvý mesiac v škole. September býva obvykle pre všetkých dosť náročný. Štartuje sa nový rok, rozbieha sa výučba, ladia sa nové rozvrhy, krúžky, mimoškolská činnosť. Každá rodina si nastavuje spôsob fungovania, harmonizuje aktivity svojich členov. Je to i mesiac odovzdávania školskej štatistiky, ktorá do nového školského roku určí výšku príjmov pre jednotlivé zložky. Naša je takáto: MŠ = 90 detí, ZŠ = 291 žiakov, gymnázium = 62 študentov a  ZUŠ = 178 žiakov.

Školský rok sme odštartovali duchovnou obnovou gymnazistov, jesennými účelovými cvičeniami a imatrikuláciou prváčikov. Počas prvých septembrových dní stihol zabodovať časopis ZŠ Čordáčik, ktorý v súťaži školských časopisov Košického a Prešovského kraja pod názvom Podtatranský školák získal špeciálne ocenenie Nápad roka. Iniciatívne sme sa zapojili aj do Európskeho týždňa športu. Pohodlie áut sme vymenili za kolobežky, bicykle či skateboardy, ktoré potom žiaci využili na hodinách telesnej výchovy. Študenti nášho gymnázia si prevzali z rúk veľvyslanca Spojeného Kráľovstva na Slovensku a riaditeľky Karpatskej nadácie, Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.  Ide o medzinárodný vzdelávací program, ktorý rozvíja charakterové vlastnosti mladých ľudí. Sme hrdí na to, že až deväť študentov našej školy získalo toto medzinárodné ocenenie.

Okrem tohto významného ocenenia sa naši študenti zapojili aj do projektu Dobrý nápad, v rámci ktorého sa im podarilo získať grant na podporu neformálneho vzdelávania. Vďaka podpore sa budú snažiť zmeniť formálne študentské prostredie na nekonvenčné.

V septembri sme mali plánovanú výstavbu celoročnej voliéry pre andulky v átriu. Táto aktivita sa nám už do preplneného septembra  nevošla a jej realizáciu presúvame na október.

Október – mesiac úcty k starším i ružencovej Panny Márie. Úctu k nej preukazujeme denne počas veľkej prestávky v kaplnke školy, kde sa modlíme desiatok sv. ruženca ale i 18.októbra, kedy sa zapojíme do medzinárodnej iniciatívy MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC. Úctu seniorom plánujeme prejaviť hudobnou akadémiou 17.novembra v jedálni školy. Mesiac zakončíme divadelným predstavením operety Netopier i imatrikuláciou nových gymnazistov.

Jesenné prázdniny si predĺžime o nový štátny sviatok a riaditeľské voľno.

Ako sme avizovali, každý mesiac oceníme niektorých žiakov a študentov za špeciálny prínos pre spoločenstvo školy.

Zo základnej školy by sme radi vyzdvihli aktivitu štyroch žiačok: Tamarky Mockovej (7.A), Bianky Barnovej (7.A), Laury Foľtovej (9.A) a Zuzky Andiľovej (9.A). Dievčatá v rámci krúžku Knihomoľovanie v spolupráci s p. uč. Molnárovou a p. uč. Palkovou nahrali CD s rozprávkami, ktoré sa stalo súčasťou Čordáčika. Vďaka tomu náš časopis získal špeciálne ocenenie Nápad roka.

Z gymnázia by sme radi vyzdvihli študentku, ktorá úspešne reprezentuje školu na rôznych vzdelávacích a umeleckých podujatiach. Vyniká svojimi osobnostnými kvalitami, vždy podá pomocnú ruku. Je členkou Študentskej rady a členkou redakčnej rady školského časopisu Quo vadis. Úspešne sa zapojila aj do projektu Dobrý nápad. Empatia, pochopenie a ochota podať pomocnú ruku sú vlastnosti, ktorými študentka Katarína Szalonová disponuje. Je bronzovou absolventkou Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.

Oceneným blahoželáme.

Vám ostatným prajeme pokojné prežitie októbra a predĺžených jesenných prázdnin.