Milí rodičia, študenti, žiaci, priatelia našej školy,

prežívajúc dušičkový čas, ohliadame sa za mesiacom október. Mesiac, ktorý sme v škole zasvätili predovšetkým úcte k Panne Márii a k seniorom. Zjednotení v každodennej modlitbe sme v školskej kaplnke prosili Božiu matku za celé rodiny, osobitne za starých rodičov, za zamestnancov školy. Zjednotení s miliónom detí z celého sveta sme prosili za pokoj a mier v krajinách. Vďaka kreativite našich štvrtákov a ich triednych učiteliek, ktorí sa zapojili do projektu ZÁCHRANA SOM JA , získala naša škola AED-čko (automatický externý defibrilátor). Pod záštitou Slovenského Červeného kríža a v spolupráci so spoločnosťou Kaufland študenti tretieho ročníka gymnázia vyzbierali potraviny pre sociálne slabších, seniorov a mnohopočetné rodiny. Pätnásť tašiek naplnených pätnástimi kilogramami potravín putovalo do mnohodetných rodín našej školy. Vďaka patrí ochotným študentom i štedrým darcom. Naši maturanti si od októbra pripínajú zelené stužky na znak nádeje úspešného ukončenia gymnázia. Minulý mesiac sme spomínali, že sa naši študenti zapojili do projektu Dobrý nápad, v rámci ktorého sa im podarilo získať grant na podporu neformálneho vzdelávania. Veríme, že už tento mesiac sa budeme tešiť z nového školského prostredia v gymnaziálnej časti, ktoré pomôže študentom oddýchnuť si medzi vyučujúcimi hodinami.

Novembrom sa dostávame k prvému štvrťročnému klasifikačnému obdobiu, ktoré pomôže učiteľom, rodičom a žiakom pozrieť sa, v čom treba zabrať. Tieto informácie sa budú odovzdávať na rodičovských spoločenstvách. Zatiaľ čo si piataci budú namáhať hlavy pri Testovaní piatakov, zvyšné triedy druhého stupňa budú mať riaditeľské voľno. Ôsmaci mali predchádzajúce dva mesiace späté s hudbou, keď odhaľovali tajomstvá opery, tento mesiac ich čaká skúšobné testovanie. Deviatakov okrem KOMPARA čaká aj konzultácia s pani psychologičkou o ich ďalšej profesionálnej orientácii. Koncom novembra sa bude tradične konať Katarínska zábava. Na gymnáziu oficiálne privítame prvákov imatrikuláciou. Mesiac zakončíme výrobou adventných vencov v jedálni školy.

Sú však aj aktivity, ktoré sa nám nedarí dokončiť. Medzi také patrí plánovaná výstavba celoročnej voliéry pre andulky v átriu školy.

Októbrové ocenenia za špeciálny prínos pre spoločenstvo školy patria:

Z gymnázia Kike Radačiovej, školskej fotografke, ktorá svoj talent  rozvíja nielen vo svoj vlastný prospech, ale aj v prospech spoločenstva našej školy. Ochotne, nezištne a s láskou prijíma výzvy fotografovať podujatia uskutočňované na pôde školy. Aktívne sa zapojila aj do súťaže organizovanej našou školou pod názvom „Strieborná generácia“. Vyhotovila viacero fotografií k téme „úcta k starším“. S radosťou Vám oznamujeme, že porota v tejto súťaži ocenila práve Kristínino spracovanie fotografií ako najvýstižnejšie. Porota jej udelila I. miesto v súťaži „Strieborná generácia“.

Zo základnej školy si novembrové ocenenie vyslúžili dva triedne kolektívy:  4.A, 4.B

Ako bolo spomenuté vyššie, účasťou v projekte ZÁCHRANA SOM JA získali štvrtáci pre našu školu automatický externý defibrilátor. Za ich aktivitu im patrí veľká vďaka, pretože zariadenie ako je AED, môže zachrániť život.

Oceneným blahoželáme. Vám ostatným prajeme pokojné prežitie novembra.