Milí rodičia, študenti, žiaci, priatelia našej školy,

prežívame začiatok adventného obdobia a zároveň sa lúčime s novembrom. Ten bol spojený s náročnejšími chvíľami pre piatakov, ktorí mali Testovanie 5 a deviatakov, ktorí písali Komparo. Koncom mesiaca si však žiaci základnej školy vydýchli na Katarínskej zábave.

Gymnazisti medzi sebou privítali študentov prvého ročníka tradičnou imatrikuláciou. Jej témou bolo prostredie „vlády“, v duchu ktorej mali nováčikovia plniť rôzne úlohy. Na chodbe gymnázia vytvorili štvrtáci,vďaka projektu financovanému organizáciou Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska, relaxačnú zónu, kde si môžu počas prestávok oddýchnuť. Zaobstarali si pohodlné sedacie vaky a stolíky, ktoré sú umiestnené na vyvýšenej plošine vytvorenej z paliet. Majú tak svoj kúsok súkromia.

Už posledné novembrové dni sme sa mohli tešiť z novej voliéry pre andulky umiestnenej na chodbe oproti jedálni, kde vďaka veľkému presklenému oknu môžeme priamo sledovať vtáky. Mesiac sme zakončili výrobou adventných vencov v jedálni školy.

Začiatok decembra a zároveň adventného obdobia sme otvorili rorátnymi sv. omšami, ktorých bude v decembri niekoľko. Na ZUŠ v prvom týždni prebieha štátna školská inšpekcia a na vrátnici bude natrvalo osadený automatický defibrilátor. Počas decembra bude škola organizovať adventné besedy s hosťami Martinom Husovským a Petrom Vidašičom. Koncom mesiaca budú koncerty ZUŠ a Vianočná akadémia.

Na gymnáziu plánujeme Deň otvorených dverí, na ktorý pozývame všetkých záujemcov.

Novembrové ocenenia za špeciálny prínos pre spoločenstvo školy patria:

Deviatakom, ktorí výborne zorganizovali Katarínsku zábavu, a umožnili tak ostatným žiakom zabaviť sa.

Gymnazistom zo 4.A – Terézii Bariovej,Kataríne Szalonoveja Lukášovi Simočkovi, ktorým vďačíme za návrh a realizáciu relaxačnej zóny na chodbe gymnázia.

Oceneným blahoželáme. Vám ostatným prajeme pokojné prežitie Vianočných sviatkov.