Milí rodičia, študenti, žiaci, priatelia našej školy,

stojíme na prahu nového roka. Roka, v ktorom si naša škola bude zvláštnym spôsobom pripomínať 400. výročie umučenia našich patrónov svätých košických mučeníkov.

V našich krajoch je zvykom, že v tomto čase hodnotíme starý rok a dávame si nové predsavzatia. Máme svoje očakávania, plány a túžby. V srdci si však všetci prajeme to isté, aby sme boli zdraví, aby medzi nami panovala láska a jednota, aby sa deti radovali a život bol pokojný.

Aj my v škole máme svoje vlastné výzvy a plány. Prežívame chvíle radostné, vzrušujúce ale i smutné a nepríjemné. Každý rok sa snažíme napredovať, nepoľavovať, ísť svojou cestou a neustále sa zlepšovať. Našou veľkou víziou je napr. rekonštrukcia školskej jedálne, či pokračovanie výstavby detského ihriska alebo úprava priestorov ZUŠ. Avšak tá najdôležitejšia výzva je stále zdokonaľovať naše pedagogické umenie založené na odbornosti ale i vytváraní dobrých vzťahov so žiakmi, rodičmi a sebou navzájom a taktiež na ochrane kresťanských hodnôt a princípov. Uvedomujeme si, že na dosiahnutie týchto plánov musíme poctivo pracovať, byť duševne štedrí, vzájomne jednotní, otvorení spolupráci s okolím.

Do roku 2019 želám Vám všetkým, každej rodine, plnosť Božích milostí, milosrdenstva, lásky a zdravia. Som presvedčená, že ak budú naše rodiny žiť v harmónii a pokoji, budú naše deti šťastné, budú sa vzdelávať s radosťou a pracovať na sebe. Potom bude naša škola plná dobrých ľudí, schopná šíriť dobro vo svojom okolí a bude nie len odborne ale i ľudsky úspešná.

Nech nás spája priateľstvo, nádej a ochota k dosiahnutiu spoločných cieľov.

 

Súvisiaci obrázok