Odhalení patróni

Opäť sa potvrdilo, že veda a viera sa nevylučujú.

sv. Štefan Pongrác                          sv. Marek Križin                          sv. Melichar Grodecky

Vďaka pokroku digitálnych technológií, antropologických vied a vďaka práci medzinárodného forenzného tímu vznikla skutočná podoba tvárí našich patrónov. Podobizne troch kňazov, sv. košických mučeníkov boli odhalené na pôde košickej Teologickej fakulty Katolíckej univerzity, pri príležitosti 400 výročia ich mučeníckej smrti.