A je tu koniec roka :)

Milí priaznivci našej školy,

jún v nás všetkých evokuje začiatok leta, koniec školského roka. Náladu umocňuje vidina blížiacich sa prázdnin.

Pracovná atmosféra na škole momentálne kulminuje. Prebieha záverečná klasifikácia, zaokrúhľovanie známok, realizujú sa školské výlety, odovzdávanie starých učebníc a preberanie nových. No a do toho všetkého sa chystá oslava 15.výročia našej školy.

Rada by som Vás všetkých pozvala na túto milú udalosť, ktorá sa uskutoční dňa 27.6.2019 so začiatkom o 15:00 hod v Dóme sv. Alžbety. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať pomocný biskup Marek Forgáč.

Tešíme sa na Vás