Mesiac úcty k Panne Márii i k seniorom

Milí rodičia, priatelia školy,

tento mesiac si v škole pripomíname úctu k Panne Márii i ku naším starým rodičom.

Tú prvú si ctíme každý deň, tento mesiac však zvlášť aj cez veľké prestávky, v kaplnke školy pri modlitbe desiatku sv. ruženca.

Úctu k šedinám prejavíme dňa 16.10.2019 spoločným posedením s našimi starými rodičmi, tvorivými dielňami v jedálni školy a koncertom ZUŠ.

Všetci ste srdečne vítaní.