Riaditelia katolíckych škôl žiadajú odstrániť dlhodobú diskrimináciu

Poprad 23. októbra (TK KBS) Riaditelia katolíckych škôl a školských zariadení žiadajú odstrániť dlhodobú diskrimináciu katolíckeho školstva. Uvádzajú to vo vyhlásení, ktoré prijali na svojom celoslovenskom stretnutí v Poprade (22. – 23. októbra 2019). Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

Vyhlásenie riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení

My účastníci Celoslovenského stretnutia riaditeľov katolíckych škôl a  školských zariadení zídení v Poprade 22. – 23.10.2019 sa pripájame k vyhláseniu najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovských obcí k situácii cirkevného školstva zo 4. februára 2019. Toto vyhlásenie vyjadruje obavu o cirkevné školstvo na Slovensku, ktoré sa verejná správa snaží umelým spôsobom postupne likvidovať.

Preto i my žiadame všetkých kompetentných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby odstránili dlhodobú diskrimináciu katolíckeho školstva.

Žiadame, aby jeden zriaďovateľ nerozhodoval o druhom zriaďovateľovi. To znamená, aby pri zriaďovaní škôl katolícky zriaďovateľ nebol závislý od súhlasu samospráv mesta, obce a VÚC zriadiť katolícku školu alebo školské zariadenie.

Zrušiť diskriminačnú kompetenciu samospráv a okresných úradov ako zriaďovateľov škôl rozhodovať o počte žiakov iných zriaďovateľov. Ide o určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl a osemročných gymnázií.

Zrovnoprávniť financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sa financujú z podielových daní všetkých občanov Slovenska. To znamená, aby žiak katolíckej školy dostal rovnaký príspevok tak ako žiak  verejnej školy, a nie iba 88 %, ako je to v súčasnosti.

Tieto diskriminačné zákonné normy obmedzujú právo rodičov na výchovu detí v súlade s ich vierovyznaním. Majú negatívny vplyv na kvalitu a vytráca sa zdravá konkurencia škôl, z ktorých by si mohli rodičia slobodne vybrať pre svoje deti tú najvhodnejšiu.


210 účastníkov Celoslovenského stretnutia riaditeľov katolíckych škôl a  školských zariadení
V Poprade 23.10.2019