Výberové konanie

 

Oznámenie o výberovom konaní

V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest:

 

Kategória voľného pracovného miesta:

                                 Učiteľ

                                 Pomocná sila v kuchyni

                                 Sekretárka, hospodárka školy

                                

Podkategória pedagogického zamestnanca:

                                 Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

                                 Učiteľ pre základnú umeleckú školu – klavír

                                 Učiteľ pre strednú školu – nemecký jazyk

                         

Bližšie informácie o požadovaných dokladoch nájdete na podstránkach zložiek školy.