PF 2020

Milí žiaci, rodičia, priatelia,

želáme všetkým požehnaný rok 2020.

Rok plný zaujímavých príležitostí, nových priateľstiev, zmysluplnej práce i oddychu.

Nech dobrotivý Boh požehnáva naše cesty, napĺňa naše vzťahy láskou a porozumením.