Pôstne obdobie

Milí priatelia,

popolcovou stredou sa začal pôstny čas, čas vyhradený na zmenu. Slovo pôst v mnohých vyvoláva pocit, že je potrebné niečoho sa vzdať, najčastejšie jedla alebo niečo obmedziť, najčastejšie telku, počítač, sociálne siete, mobil. Možno však by sme mohli pôst a pôstne obdobie zobrať ako výzvu a v niečom pridať, urobiť niečo naviac.

Možno si počas pôstu nemusíme jedlo odopierať, ale môžeme sa s jedlom podeliť, počas pôstu si potrebujeme uhasiť aj svoj smäd ale finančnou pomocou v zbierkach môžeme pomôcť uhasiť smäd aj tým, ktorí nemajú pitnú vodu, nemusíme si odopierať sociálne kontakty, ale namiesto virtuálnych priateľstiev, môžeme svojich priateľov navštíviť. V podstate nič nemusíme …. ale môžeme, môžeme pridať v šírení lásky, môžeme pridať čas na modlitbu, môžeme pridať skutky milosrdenstva a tak zmeniť seba i svet okolo seba.