Aktuálne stanovisko školy ku koronavírusu

AKTUALIZÁCIA:

10.marca 2020, 14:30 hod

v súlade s usmernením nášho zriaďovateľa Arcidiecézu Košice ohľadne šírenia koronavírusu a v súlade s rozhodnutím KSK o prerušení výchovno – vzdelávacieho procesu na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, Vás informujeme, že v termíne:
od 11. marca do 13.marca 2020
prerušujeme prevádzku na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov.
————————————————————————————

9.marca 2020, 14:30 hod

Vážení rodičia,

neustále sledujeme vývoj udalostí v súvislosti so šírením koronavírusu. Venujeme zvýšenú pozornosť usmerneniam Ministerstva školstva SR, RÚVZ, aj nášho zriaďovateľa Arcidiecézu Košice. Aktuálne sme čakali na stanovisko mesta Košice ku prevádzke základných škôl.

Úrad verejného zdravotníctva vydal vyhlásenie, že z epidemiologického hľadiska nie je nutné pristúpiť ku zatvoreniu škôl a škôlok.

Momentálne je Spojená škola sv. Košických mučeníkov v plnej prevádzke, vo všetkých zložkách, bez obmedzení. V škole nie sú prítomní žiaci, ktorí boli počas jarných prázdnin v zahraničí. Aj touto cestou ďakujeme za zodpovedný prístup rodičov i žiakov.

Každý deň zasadá Gremiálna rada Spojenej školy, ktorá na základe aktuálnych informácií, rozhodne o ďalšom postupe.

Naďalej platí, že žiaci, ktorí vykazujú známky nádchy resp.chrípky, majú ostať v domácom liečení.

Sledujte, prosím naďalej webovú stránku školy.

Situáciu neustále monitorujeme a aktualizujeme.

———————————————————————————–

 

8. marca, 15:00 hod

Vážení rodičia,

citlivo sledujeme aktuálny vývoj a situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 na Slovensku i v Európe.

Vnímame, že v tejto súvislosti je aj úlohou školy zamedziť možnému šíreniu tohto vírusu a preto prijala Spojená škola sv. Košických mučeníkov nasledujúce preventívne opatrenia:

– v prípade, že sa zamestnanec alebo žiak našej školy vráti v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil  výskyt koronavírusu odporúčame, v zmysle usmernenia Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva, domácu karanténu počas 7 dní. Počas tohto obdobia je potrebné sledovať zdravotný stav danej osoby. Medzi príznaky virózy patrí: teplota nad 38°C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, sťažené dýchanie. V prípade, že sa uvedené príznaky objavia, je potrebné kontaktovať svojho lekára, ktorý odporučí ďalší postup.

Dni, počas ktorých bude žiak v karanténe budú ospravedlnené, stačí informácia od rodiča triednemu učiteľovi a nebudú sa počítať do vymeškaných hodín.

– v prípade, že sa počas dňa u niektorého dieťaťa objavia príznaky chrípky, okamžite budeme kontaktovať rodiča, ktorý bude musieť prísť pre svoje dieťa.

– škola zabezpečí dezinfekčné mydlá do jedálne, na toalety a do tried. Prosíme Vás, upozornite svoje dieťa na dôsledné umývanie rúk po toalete a pred jedlom.

– škola zabezpečí jednorázové utierky do jedálne, na toalety aj do tried.

– škola upustí od organizovania hromadných akcií a výletov do zahraničia.

– na bohoslužbách sa budeme riadiť odporúčaním KBS.

– zavedieme zvýšené hygienické opatrenia: pravidelná denná dezinfekcia priestorov školy, kľučiek, podláh, sociálnych zariadení.

V prípade, že Vaše dieťa prejavuje príznaky nádchy alebo chrípky a neboli ste v zahraničí, prosíme Vás, aby ste nechali dieťa doma až do úplného vyliečenia.

Viac informácií nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

 

Vážení rodičia,

vďaka nášmu jednotnému prístupu zamedzíme možnému šíreniu vírusu.

Nepodliehajme panike, ale správajme sa zodpovedne.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.