Prerušená prevádzka Spojenej školy – AKTUALIZOVANÉ 13.3.2020

OZNAM

o prerušení výchovno – vzdelávacieho procesu na  Spojenej škole sv. Košických mučeníkov

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z.  v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

prerušuje výchovno – vzdelávací proces na školách a školských zariadeniach 

v období od 16. marca – 27. marca 2020 vrátane.

Vyučovanie sa začne v pondelok 30. marca 2020.

 

Predbežne zmenené dôležité termíny:  

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna do 19. júna 2020.

Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020.

Vzhľadom na to, že ide o krízovú situáciu, termíny sa môžu meniť. Naďalej sledujte našu webovú stránku.

Od pondelka 16. marca budú učitelia komunikovať so žiakmi  prostredníctvom stránky Edu Page.

Naďalej prosíme o zodpovedný prístup rodičov a žiakov a neodporúčame zhromažďovanie v skupinkách. Pre zamedzenie možného šírenia tohto vírusu žiadame, aby žiaci ostávali v domácom prostredí.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.