Začínajú sa online zápisy

Vážení rodičia, priatelia školy,

radi by sme Vás upozornili, že v období po 15. apríli 2020 sa začínajú zápisy do jednotlivých zložiek našej školy.

Zápisy budú prebiehať pomocou elektronických formulárov bez osobnej účasti detí.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15. apríla do 30. apríla 2020. Elektronický dotazník nájdete na podstránke základnej školy.

Zápis na predprimárne vzdelávanie do materskej školy bude prebiehať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Elektronický dotazník nájdete, v uvedenom termíne, na podstránke materskej školy.

Zápis do ZUŠ plánujeme v júni. V prípade pokračovania karantény, bude aj tento zápis prebiehať pomocou online dotazníka. Zverejnený bude na podtránke ZUŠ.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.

Tím Spojenej školy