Opatrenia Ústredného krízového štábu pre školstvo od 12.10.020

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu, číslo:  2020/17294:1-A1810, s účinnosťou od 12. októbra 2020 platia na Slovensku nové opatrenia z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu. Opatrenia budú platiť do odvolania.

Pre školstvo a konkrétne aj pre našu školu bude od pondelka platiť nasledovné:

  • Mimoriadne sa prerušuje školské vyučovanie v stredných školách. Gymnázium prechádza na dištančné vzdelávanie.
  • Materská a základná škola budú fungovať naďalej v bežnom režime.
  • Rúška sú od pondelka, 12.10.2020, povinné aj pre žiakov prvého stupňa základnej školy.
  • Rúška sú od pondelka, 12.10.2020, odporúčané aj deťom v materskej škole, teda deťom vo veku od troch do šiestich rokov.
  • Rúška sú povinné pre všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov počas celého dňa vo všetkých priestoroch školy.
  • Na škole sú stále uzavreté telocvične, telesná výchova sa naďalej učí v exteriéri alebo teoreticky v triede.
  • Mimoriadne sa prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách (hudobná náuka, výtvarný odbor).
  • Mimoriadne sa prerušuje prevádzka centier voľného času. Činnosť krúžkov je prerušená.
  • Na škole prebieha pravidelná dezinfekcia spoločných priestorov, časté vetranie, nosenie rúšok, hygiena rúk.

Na Slovensku sú zrušené plavecké kurzy, lyžiarske kurzy, exkurzie, výlety aj všetky ostatné mimoškolské aktivity.

V prípade akýchkoľvek podnetov, resp. otázok, nás pokojne kontaktujte na známych telefónnych číslach alebo elektronicky e-mailom.