Milí rodičia, priatelia školy,

žijeme rýchle a neustále sa meniace obdobie.

Z  médií počúvame dôležité informácie týchto dní. Všetko závisí od vývoja pandémie, od aktuálnych čísel udávajúcich počet nakazených novým vírusom. Od tohto ukazovateľa závisí i návrat žiakov do škôl. Spomína sa aj testovanie žiakov i pracovníkov v školstve, avšak podmienky testovania sú zatiaľ nejasné.

Na našej škole sa snažíme, aj v tejto  rýchlo sa meniacej dobe, zabezpečiť pokojný chod prezenčného i dištančného vzdelávania.

V materskej škole odstraňujeme dôsledky havárie potrubia. Sanácia škôd je zdĺhavejšia, ako sme pôvodne predpokladali. Veríme, že deti sa do svojich tried budú môcť vrátiť už o týždeň.

Na prvom stupni ZŠ prebieha prezenčné vzdelávanie, obmedzené na možnosti miešania skupín. Toto opatrenie komplikuje hlavne chod ŠKD, kde je potrebné zabezpečiť navýšené personálne obsadenie. Popoludní sú v službách školského klubu učitelia 2.stupňa ZŠ i kolegovia z gymnázia. Je to pre nich cenná skúsenosť. Vytváranie nových vzťahov so žiakmi, ktorí nespadajú priamo pod ich pedagogické vedenie.

Žiaci prvého stupňa sa v tomto období zapojili do súťaže vyhlásenej ministrom školstva a zaslali do Bratislavy návrhy vianočných pohľadníc. Viac si o tejto aktivite môžete prečítať na podstránke ZŠ. Osmijanko pokračuje vo svojich čitateľských aktivitách. V jeho záhrade pribudol nový literárny strom. Žiaci sa v popoludňajších školských kluboch, pod vedením pani vychovávateliek, pustili do výroby adventných vencov. Záznam z tejto tvorivej aktivity bude prístupný vo fotogalérii.

Na druhom stupni ZŠ a gymnáziu prebieha on-line vyučovanie. To ako prebieha viete najlepšie posúdiť Vy, milí rodičia. Preto sme Vás v  ostatných dňoch požiadali o spätnú väzbu, ktorú ste mohli vyjadriť prostredníctvom anonymného dotazníka. Ako cieľovú skupinu sme nastavili rodičov 2.stupňa ZŠ. Vyhodnotenie dotazníka si môžete prečítať na podstránke ZŠ.

V ZUŠ prebieha naďalej on-line vzdelávanie, podľa zabehnutého harmonogramu.

V plánoch na nasledujúce obdobie nie sme takí smelí ako po minulé roky. Obmedzujú nás možnosti a opatrenia pri organizovaní akcií, zákaz vstupu rodičov do škôl, nestabilná situácia v spoločnosti i neúčasť žiakov na vyučovaní. Zníženie osobných kontaktov na minimum nás núti vstupovať do on-line priestoru.

Tradične sme v tento čas pre Vás chystali adventné besedy. Rozhodli sme sa v tomto formáte pokračovať aj napriek obmedzeným možnostiam. Besedy presunieme do virtuálneho priestoru a ako hostí si pozveme pedagógov školy. Známych učiteľov poodkryjeme v rolách v akých ich nepoznáte. Prvú besedu odvysielame už 2.decembra 2020 na školskom youtube kanáli.

Namiesto tradičnej vianočnej akadémie plánujeme on-line koncert ZUŠ.

Veríme, že spolu s nami prežijete pokojný adventný čas