Požehnané Vianoce

Pod rúškom tichej, pokojnej noci, prichádza Láska k nám.
Láska, ktorá naplní naše srdcia pokojom,
Láska,  ktorá spojí rodinu a priateľov vedno,
Láska, ktorá sa dávaním rozmnožuje.
Požehnané vianočné sviatky
praje spoločenstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov
autor pohľadnice: Mgr. Andrea Nagyová, pedagóg školy