Otvorenie školy 11.1.2021

Vážení rodičia, študenti, žiaci,

aktuálne sa na Ministerstve školstva SR rieši otázka spustenia vyučovania na všetkých stupňoch škôl na Slovensku.

Radi by sme Vás uistili, že sme pripravení na všetky alternatívy – prezenčná výuka alebo pokračovanie on-line vzdelávania.

Personálne sme nachystaní privítať žiakov v materskej škole, na základnej škole, gymnáziu i v ZUŠ.

O všetkých alternatívach a nových skutočnostiach Vás budeme priebežne informovať.

Do nového roka 2021 prajeme všetkým veľa požehnania, Božích milostí, múdrosti, odvahy a rozvahy vykročiť na nové, nepoznané cesty.

Učiteľský tím Spojenej školy sv. Košických mučeníkov