Otvorenie školy od 11.1.2021

Vážení rodičia,

od 11.1.2021 sme spustili prevádzku materskej školy a školského klubu detí pri základnej škole.

Ide o obmedzenú prevádzku, zatiaľ iba pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu.

Monitorujeme aktuálnu situáciu a v prípade, že Ministerstvo školstva SR povolí spustiť prevádzku materských a základných škôl, stredných škôl a umeleckých škôl, sme pripravení tak urobiť. Ďakujeme Vám, že nám pomáhate pri vzdelávaní Vašich detí.

Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci dodržiavajú odporúčané epidemiologické opatrenia z dôvodu eliminovania prenosu nákazy na pôdu školy.

Školu i všetkých ktorí do nej patria pravidelne zverujeme v modlitbách pod ochranu Matky Božej a našim patrónom svätým košickým mučeníkom.

Veríme, že spoločne dokážeme prejsť aj cez toto náročné obdobie a uvidíme sa v škole.