Prevádzka školy od 8.1.2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov,
na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach i primátora mesta Košice, Bezpečnostnej rady okresu Košice, Krízového štábu mesta Košice  a po komunikácii so zriaďovateľom sme prijali záver, že prevádzku MŠ, ZŠ a ZUŠ sv KM od pondelka 8.2.2021 NEOBNOVÍME.
Naďalej budeme pokračovať v nastavenom režime celodennej prevádzky MŠ i ŠKD a ŠJ  pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry, resp. tých rodičov, ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu.
Výchovno – vzdelávací proces vo všetkých zložkách bude naďalej pokračovať v nastavenom on-line režime.
Uvedený stav bude trvať do odvolania.
V období od 22.2. – 26.2.2021 sú jarné prázdniny.
O všetkých zmenách Vás budeme informovať.