Prevádzka školy od 31.mája 2021

Vážení rodičia,
od 31.mája 2021 sa Košice nachádzajú v oranžovej farbe COVID automatu, preto prevádzka všetkých zložiek Spojenej školy sv. Košických mučeníkov bude v štandardnom režime, vrátane vyučovania telesnej výchovy v telocvični.

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti /príloha č.8/ je potrebné predkladať  LEN v prípade, ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 po sebe nasledujúce dni /vrátane sviatkov a víkendov/.