Začiatok školského roka 2021/2022

Milí rodičia, študenti, žiaci, priatelia školy,

prázdniny sa pomaly chýlia ku koncu a my v škole sa už intenzívne pripravujeme na nový školský rok 2021/2022.

Po skúsenostiach z minulého roka a uplynulého obdobia si uvedomujeme, že chod školy bude výrazne ovplyvnený aktuálnou pandemickou situáciou.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl. Tento manuál budeme aplikovať aj v našej škole.

Opäť sa budeme riadiť školským semaforom, ktorý bol v platnosti aj minulý rok:

Zelená fáza predstavuje stav, že naša škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca. Spojená škola bude v zelenej fáze fungovať v štandardnom prevádzkovom režime. Ranný filter s meraním teploty pre všetkých žiakov i zamestnancov a dezinfekcia rúk a priestorov bude bežným štandardom.

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca. V tejto fáze sa budú v našej škole dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia, nastavené podľa aktuálnej situácie.

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo zamestnanca. Pri potvrdených prípadoch z jednej triedy, bude táto trieda v karanténe. V prípade potvrdených viacerých prípadov z rôznych tried bude školu manažovať RÚVZ, ktorý určí nasledujúci postup.

Napriek určitej neistote, s ktorou štartujeme  2. septembra 2021, Vás ubezpečujeme, že sme na nový školský rok dobre pripravení a spoločne zvládneme všetky situácie, ktoré nám školský rok 2021/2022 prinesie.

O všetkých skutočnostiach Vás budeme informovať.

 

Zdroj: www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/