Školský rok v plnom prúde

Milí rodičia, študenti, žiaci, priatelia našej školy,

úvod nového školského roka sme zvládli a čo nevidieť tu máme koniec októbra, jesenné prázdniny a dušičkový čas.

V materskej škole sme v poslednom období zaznamenali zvýšený výskyt sezónnych respiračných ochorení, čo malo za následok týždenný zátvor MŠ.

Sme však radi, že v základnej škole, gymnáziu aj ZUŠ stále učíme prezenčne a karanténa z dôvodu COVIDU sa nás dotkla iba okrajovo. Veríme, že tento stav bude trvať čo najdlhšie.

Október už tradične na našej škole zasväcujeme úcte k Panne Márii a seniorom. Pre našich starých rodičov máme na konci mesiaca pripravené veľké prekvapenie.

V škole aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Okrem hlavnej chodby a jedálne, nás čaká rekonštrukcia telocvičného traktu. V najbližších dňoch bude prebiehať výmena okien vo veľkej aj malej telocvični, šatniach a sprchách. Následne bude prebiehať oprava statických porúch a rekonštrukčné práce v šatniach. V jedálni budú osadené nové sadrokartónové obklady a rekonštrukciu ukončí finálne maľovanie.

Na záver, začiatkom decembra očakávame doručenie nových dizajnových stolov a stoličiek do školskej jedálne.

V dôsledku opravy telocvične sa výuka telesnej výchovy aj popoludňajších krúžkov (napr. parkour) presúva do alternatívnych priestorov.

Okrem týchto prác, ktoré boli dlhodobo plánované, riešime aj rôzne neplánované havárie. Jedna z nich je zalomené kanalizačné potrubie, ktoré musíme kompletne vymeniť. Táto nepríjemná oprava bude prebiehať v areáli detského ihriska MŠ, pod oknami ZUŠ. Trasa zalomeného potrubia vedie rovno pod hernými prvkami (hojdačka, šmýkačka s domčekom, pieskovisko), ktoré kvôli tejto oprave musíme demontovať.

Napriek tomu, že nás súčasný diskomfort trochu obmedzuje, všetci sa veľmi tešíme na novú jedáleň aj telocvičňu.

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou finančnou pomocou prispeli na zlepšenie podmienok a estetiky stravovania. Vašu pomoc si veľmi vážime.

Prajeme pokojný jesenný čas

tím Spojenej školy