Advent

Milí rodičia, priatelia školy,

stojíme na prahu adventu.

Je to čas prítomnosti, prípravy, očakávania…..času, ktorý nás má presvedčiť, že Boh je blízko nás.

V našej škole sme prípravu na advent už tradične začali výrobou adventných vencov. Vkusné venčeky vyrábané s láskou v ŠKD spríjemnia čas adventu vo Vašich domovoch.

V tomto období u nás vrcholí aj príprava adventných besied. Tento rok to bude na tému: POHĽAD ZHORA. Pozvaní vzácni hostia by nám mali ponúknuť pohľad zhora na človeka, cirkev a Zem.

Pre žiakov a učiteľov sú naplánované rorátne sv. omše v kaplnke školy.

Dominus veniet!  Boh prichádza!

,,Však viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.” (Rim 13, 11-12)

Požehnaný čas!