Matka Tereza  “Pomôž aspoň jednej osobe včas a vždy začni s osobou blízko seba.”

Milí rodičia, priatelia školy,

na jednej strane nám stále dlhšie a teplejšie dni oznamujú začínajúcu jar, na druhej strane prežívame pôstny čas, v ktorom sa zvykneme v niečom obmedziť. V škole prebiehajú písomné maturity, chystá sa Testovanie 9, zápis do základnej i materskej školy.

Napriek množstvu povinností, nie sme nevšímaví voči napätiu v spoločnosti vyvolanom vojnovým konfliktom na Ukrajine. Sledujúc toto geopolitické dianie vnímame, že situácia je vážna a vyžaduje zásadné činy a rozhodnutia.

Na našom gymnáziu študujú piati študenti z Ukrajiny, ktorých rodiny zostali v domovine a otcovia bojujú na fronte. Ďalšie rodiny sa na nás obracajú s prosbou o prichýlenie či prijatie na školu.

Pod vplyvom okolností sme sa na škole spontánne rozhodli, že obdobie pôstu venujeme ľuďom v núdzi, utekajúcim, biednym a trpiacim. Ľuďom, ktorí stratili to najzakladanejšie – strechu nad hlavou.

Vďaka štedrým darcom, zamestnancom aj študentom sa nám darí v duchu slova Matky Terezy robiť dobrovoľníctvo, zabezpečiť jedlo, strechu nad hlavou i poskytnúť možnosť štúdia ďalším ukrajinským študentom. Neašpirujeme na Cenu mieru, pomáhame tým, ktorí sú blízko nás.

Dni, ktoré aktuálne prežívame nám všetkým dávajú obrovskú príležitosť byť ľuďmi.

Veríme, že modlitbou, skutkami milosrdenstva a láskou sa nám podarí zmeniť seba i svet okolo nás.