Advent prebúdza dušu človeka

Advent prebúdza duše v nás, v belostnej vločke čakaného snehu

zvestuje ľudstvu plnosť čias – čas, čo rozsieva ľudskú nehu,

tú vzácnu nehu pre chladnúcu lásku, aby nezmĺkla v srdci človeka,

aby zvučala svetom v detskom hlásku, v ktorom sa plní túžba odveká,

obdariť šťastím kozub rodiny, v ochote srdca podať nežnú ruku všetkým, čo biedia v skuvíňaní vetra.

Cieľ tohto gesta je len jediný: vymaniť dušu zo svetského hluku, aby v zátiší pokoj Vianoc stretla.

Ján Kováčik

 

Prajeme požehnaný adventný čas