November v škole

Milí rodičia, študenti, žiaci, priatelia školy,

neviem ako Vám doma, ale nám na škole plynie čas neuveriteľne rýchlo. Zdá sa, akoby sa školský rok začal iba včera a už tu máme štvrťročné hodnotenie a klasifikáciu. November sa na škole nesie v znamení dní hutného vzdelávania, kontrolných testov, skúšobného KOMPARA, klasifikačných porád a rodičovských združení. Malí druháci sa už učia korčuľovať, deviataci a tretiaci na gymnáziu spolu s výchovnými poradkyňami a psychologičkami z CPPPaP uvažujú nad výberom strednej či vysokej školy. Veľká skupina študentov s pedagógmi spozná počas niekoľkodňovej exkurzie tajomstvá stovežatej Prahy a učitelia si v rámci celodiecézneho metodického stretnutia vymenia skúsenosti z praxe.

Koniec novembra sa už dotýka adventu. Chystáme sa na tradičné viazanie adventných vencov a tešíme sa na stíšenie počas rorátnych svätých omší v školskej kaplnke. Začíname s nácvikom programu na vianočnú akadémiu. Na hodinách techniky žiaci vyrábajú výrobky na vianočné trhy.

November prináša jesenné sychravé počasie, chladné rána, farebné lístie, melancholické nálady. William K. Bryant povedal, že jeseň je posledný najkrajší úsmev v roku. Je to však aj čas na teplú šálku čaju a rozhovory s deťmi, s rodičmi, s priateľmi.

Prajeme Vám príjemné jesenné večery.