Fašiangy, Turíce

Po pokojných vianočných sviatkoch sme sa opäť dostali do rýchleho tempa. Máme za sebou polročnú klasifikáciu. Tento rok nás čaká zmena, žiaci už neponesú domov ani polročný výpis známok, ale rodičia si ich študijné výsledky budú môcť pozrieť na stránke EduPage.

Po náročnom období testov a skúšania sa spolu zabavíme na fašiangových zábavách. Pre deti materskej školy sa o zábavu postará Ujo Ľubo, mladší žiaci základnej školy poteší veselý deň v maskách a starším žiakom pripraví program študentská firma.

Prajeme veselý fašiangový čas