Pôstny čas

Milí priatelia,

popolcovou stredou sme začali pôstne obdobie. Nie je to až také obľúbené obdobie. Asi preto, že je poznamenané odriekaním.

Sv. Atanáz pripomína, že pôst uzdravuje choroby, vysušuje prekypujúce telesné šťavy, zaháňa zlých duchov, ľaká zvrátené myšlienky, dodáva mysli väčšiu jasnosť, očisťuje srdce, posväcuje telo a postupne človeka privádza pred Boží trón.

V každom prípade platí, čo so zmyslom pre humor zasejeme, to raz budeme žať…