Morálne oceňovanie zamestnancov katolíckych škôl

Mesiac apríl nám okrem sviatku Dňa Zeme prináša aj sviatok svätého Jána de La Salle, patróna učiteľov.

Ján de La Salle je zakladateľom ľudovej školy; ako prvý urobil národný jazyk základom vyučovania (namiesto dovtedajšej latinčiny), založil priemyselnú školu a ústav pre učiteľov. Školy sprístupnil pre široké vrstvy ľudu.

Pri príležitosti tohto sviatku, otec arcibiskup B.Bober, udelil pamätnú medailu sv. Ondreja, vybraným pedagogickým zamestnancom katolíckych škôl Košickej arcidiecézy.

Medzi ocenenými boli aj dve učiteľky našej cirkevnej školy:

Mgr. Šarlota Škorvánková – učiteľka matematiky a biológie na gymnáziu a Katarína Vincejová – učiteľka klavíra na našej ZUŠ. Obom kolegyniam srdečne blahoželáme.