Naši kolegovia ocenení primátorom

Súčasťou tohtoročných osláv Dňa mesta Košice, bolo aj odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy.  Počas slávnostného ceremoniálu v Historickej radnici si 21 laureátov prevzalo z rúk košického primátora Jaroslava Polačeka Plaketu primátora mesta a Cenu mesta Košice za rok 2022.

Medzi ocenenými boli aj dvaja naši kolegovia:

Mgr. art. Igor Dohovič – pri príležitosti životného jubilea a za mimoriadny prínos k rozvoju hudobného života v meste Košice a k výchove mladých talentov.

Zbor a orchester sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach – Mgr. Viliamovi Gurbaľovi, zbormajstrovi, pri príležitosti 30. výročia založenia a za dlhoročný významný prínos v oblasti kultúry, chrámovej a kresťanskej hudby a za výnimočnú reprezentáciu mesta Košice.

Tešíme sa, že títo dvaja významní muži sú súčasťou nášho pedagogického kolektívu.

Gratulujeme im a prajeme veľa osobných aj profesných úspechov.