Nový školský rok 2023/2024

Milí priatelia,

letné prázdniny sa pomaly chýlia ku koncu a na dvere klope nový školský rok.

Nepôjde však o klasický začiatok. Školské priestory pripomínajú skôr stavenisko a úvod roka bude vyžadovať značnú mieru flexibility. Leto nám totižto okrem oddychu prinieslo aj príjemné prekvapenie v podobe finančnej dotácie na rekonštrukciu okien. Čulý stavebný ruch je možno badať aj zvonku. Polovica okien je vymenená, druhá polovica čaká na výmenu. Po ukončení stavebných prác by sme radi postupne vymaľovali triedy, osadili žalúzie a nové parapety. Máme veľkú radosť z tejto zmeny a neprekáža nám ani diskomfort v prvých školských dňoch.

V úvode školského roka privítame na škole o. arcibiskupa B. Bobera, ktorý slávnostnou sv. omšou na Sviatok sv. Košických mučeníkov, otvorí jubilejný 20-ty rok spojenej školy. Oslavy 20-teho výročia založenia spojenej školy vyvrcholia v júni 2024 slávnostným programom v Historickej radnici.

Veríme, že nový rok bude pre každého inšpiratívny, naplnený novými poznatkami, skúsenosťami, výzvami aj priateľstvami.

Vidíme sa 4.septembra o 8.30 hod v Kostole Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP.