September v škole

Drahí priatelia,

nový školský rok je už v plnom prúde. Máme za sebou odpustovú slávnosť, jesenné účelové cvičenia, imatrikuláciu prváčikov i prvé duchovné obnovy. Ukončili sme výmenu okien, ktorú môžeme považovať za zázrak a je výsledkom našich spoločných modlitieb. Z finančných zdrojov školy sa podarilo osadiť nové žalúzie a parapety. Vďaka nadštandardnej podpore a obetavosti rodičov i učiteľov v mnohých triedach prebieha maľovanie.

Rada by som sa aj touto cestou poďakovala každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel a ešte prispeje k úprave interiéru tried. Či už finančnou pomocou, fyzicky alebo duchovne, modlitbou.

Vážení rodičia, milí učitelia veľmi si vážime Vašu podporu a pomoc.

Pred necelými 2O-timi rokmi o. arcibiskup A. Tkáč založil cirkevnú školu na Sídlisku KVP a zveril nám do správy školskú budovu. Predchádzali tomu mesiace modlitieb v rodinách, ktoré vyústili do založenia  Spojenej školy sv. Košických mučeníkov. Dostali sme dar od Boha. Sme ako sluhovia z podobenstva o Pánovej vinici (Mk 12,1-11).

Cirkevná škola je ako vinica, je to vzácne miesto, ktoré nás má spájať. Spoločne „…znášame bremeno a horúčavu dňa…“ (Mt 20,12). Spájame sa v spoločnej misii vychovávať a vzdelávať, učiť naše deti láske k Bohu a k blížnemu, k dobrote a k milosrdenstvu. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem, že dokážete darovať svoj čas a talenty v prospech Božej veci.

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie.“ (Jn 7,16a)