Advent

Milí priatelia,

domovy i naše školské priestory už zdobia okrúhle adventné vence. Kruh znamená nekonečnú večnosť i spoločenstvo. Fialová farba symbolizuje pokánie a prípravu na blížiace sa sviatky. Tak ako postupne pribudne svetla na adventnom venci, tak nech ho postupne pribúda aj v našich srdciach, v našom školskom spoločenstve i v rodinách.

Advent je obdobím, keď sa každý z nás musí aspoň trochu izolovať od hystérie sekulárneho sveta. Pápež František nám pripomenul: “Advent je cesta do Betlehema. Nechajme sa pritiahnuť svetlom Boha, ktorý sa stal človekom.” Radi by sme aj my prežili tento čas čo najlepšie v spoločenstve s Vami. Preto sme pre Vás pripravili duchovnú obnovu, rorátne sv. omše s tradičnými raňajkami i vianočnú akadémiu.

Veríme, že sa nám podarí spolu s Vami vytvoriť spoločenstvo, ktoré využije čas adventu na to, aby sme sa stali lepšími ľuďmi a zároveň sa hlbšie pripravili na blížiace sa vianočné sviatky.

Nech vrchy spolu plesajú pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude súdiť svet spravodlivo a národy spravodlivo. (Žalm 98:8-9)