PF 2024

Milí priatelia,

s Božou pomocou sme spolu prežili ďalší v rok slede,
nech ruka Božia pevne a iste nás v tom novom vedie.

Nech dary jeho milosti nás po celý rok chránia,
vyprosujeme všetkým lásku, múdrosť a hojnosť požehnania.

S úprimnosťou svoje čaše dvíhame
a šťastný celý rok 2024 každému prajeme!

Zamestnanci Spojenej školy sv. Košických mučeníkov