Milí rodičia, žiaci, priatelia školy

aktuálne na celom Slovensku prebiehajú maturitné skúšky.

Ani naše gymnázium nie je výnimkou. Slovenský jazyk, anglický jazyk a matematika sú predmety z ktorých sa písomnou formou maturuje v marci. V máji čakajú študentov ešte ústne maturitné skúšky. Úspešnosť našich študentov na maturite je v porovnaní s rovesníkmi obvykle nad celoslovenským priemerom.

V marci nás čaká aj Testovanie deviatakov, ktoré taktiež preverí úroveň vedomostí žiakov. Deviataci po náročnej príprave a testovaní odcestujú v sprievode pána kaplána a triednych učiteľov na exkurziu do poľského mesta Krakov, soľnej bane Wieliczky a Osvienčimu. Veríme, že ich táto expedícia naplní novými poznatkami, zážitkami na celý život a zanechá v nich hlbokú ľudskú stopu.

Milí priatelia, obdobie pôstu je už v druhej polovici. Spoločne s pani Renátou Ocilkovou, ktorá prednáša a publikuje na témy výchovy k manželstvu a rodičovstvu ako aj o bioetických témach, sme absolvovali duchovnú obnovu. Uvažovali sme o láske medzi mužom a ženou, rodovej rovnosti, o sexuálnej príťažlivosti, ale aj o pochybnostiach v pohlavnej identite.

Vo Veľkom týždni nás čakajú krížové cesty a duchovná obnova pre zamestnancov školy.

Veríme, že v čase do Veľkej noci dokážeme ešte viac prehĺbiť naše vzťahy.

Prajeme Vám pokojné prežívanie druhej polovice pôstu.