Už 20 rokov s Vami

Rezervácia lístkov na sekretariáte školy.

Kontakt:

office@gkmke.sk

tel. číslo: 0911 872 801