Ako získať potrebné body

Zadania na doma :-)

- zaslať VŽDY v stanovenom termíne na informa.zs.gkmke(at)gmail.com. Do predmetu správy zadať: Meno, priezvisko, triedu (1.AG, 2.AG, 3.AGch, 3.AGd). Vysvetlivky: 3.AGch - znamená, že je to chlapčenská skupina, 3.AGd - diečenská ... rozumieme sa :-))

Testy, písomky

- budú vždy vopred ohlásené, po každom ukončenom tematickom celku, buď teoretické (to znamená perom na papier alebo ako test na počítači) alebo praktické (práca s počítačom) alebo aj aj, v závislosti od preberaného učiva.

Ústne skúąanie

- nemusí byť vopred ohlásené, preto sa treba pripravovať priebežne

Bonusové body

- za pozitívnu aktivitu na hodine je možné získať aj bonusové body a vylepšiť si tak hodnotenie za daný tematický celokHodnotenie

Stupnica

100%-90% -výborný

89,9%-75% -chválitebný

74,9%-50% -dobrý

49,9%-30% -dostatočný

29,9%-0% -nedostatočný


 
© Mgr. Jana Mišenčíková