Spojená škola sv. Košických mučeníkov

Cíťte sa tu ako doma!

Prevádzka Spojenej školy od 12.apríla 2021

Vážení rodičia,

 

na základe Rozhodnutia Ministra školstva SR zo dňa 8.apríla 2021 obnovujeme činnosť organizačných zložiek Spojenej školy od 12.4.2021 takto:
1. obnovujeme prevádzku v materskej škole,
2. obnovujeme vzdelávanie na prvom stupni základnej školy,  druhý stupeň pokračuje v nastavenom on-line vzdelávaní,
3. obnovujeme vzdelávanie na gymnáziu v maturitnom ročníku, 1.-3. ročník G pokračuje v nastavenom on-line vzdelávaní,
4. postupne obnovujeme individuálne vyučovanie v základnej umeleckej škole pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,
5. obnovujeme prevádzku školského klubu detí,
6. obnovujeme prevádzku školskej jedálne pre deti a žiakov uvedených v bode 1 -5 ; pre žiakov, ktorí sa naďalej vzdelávajú on-line, sa umožňuje výdaj jedál a nápojov, po dohode s vedúcou ŠJ.

 

RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka

Naši partneri

Tu nás nájdete

Povedali o nás