Spojená škola sv. Košických mučeníkov

Cíťte sa tu ako doma!

Začiatok školského roka 2020/2021

Milí rodičia, študenti, žiaci,priatelia školy,

už úvod školského roka, bez spoločnej svätej omše naznačuje, že nadchádzajúci školský rok nebude bežný, ale sa bude niesť v znamení aktuálnej situácie v súvislosti so šírením vírusu COVID 19.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorilo manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl.

Tento manuál budeme aplikovať aj v našej škole.

Zelená fáza predstavuje stav, že naša škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca. Spojená škola bude v zelenej fáze fungovať v štandardnom prevádzkovom režime.

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca. V tejto fáze sa budú v našej škole dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia, nastavené podľa aktuálnej situácie, ranný filter s meraním teploty pre všetkých žiakov i zamestnancov.

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo zamestnanca. Pri potvrdených prípadoch z jednej triedy, bude táto trieda v karanténe. V prípade potvrdených viacerých prípadov z rôznych tried bude školu manažovať RÚVZ, ktorý určí nasledujúci postup.

Napriek určitej neistote, s ktorou štartujeme  2. septembra 2020, Vás ubezpečujeme, že sme na nový školský rok dobre pripravení a spoločne zvládneme všetky situácie, ktoré nám školský rok 2020/2021 prinesie.

O všetkých skutočnostiach Vás budeme informovať.

RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka

Naši partneri

Tu nás nájdete

Povedali o nás