Spojená škola sv. Košických mučeníkov

Cíťte sa tu ako doma!

Milí rodičia, študenti, žiaci, priatelia našej školy,

všetci si už veľmi dobre uvedomujeme, že sa začal nový školský rok. Ten úžasný čas oddychu, dovoleniek, vody, slnka... skončil. Verím, že ste všetci odpočinutí, plní zážitkov, radosti a chuti naštartovať nový školský rok 2018/2019.

Vítame medzi nami tých, ktorí prvýkrát vstupujú do našich priestorov: nové detičky v materskej škole, ktoré si potrebujú zvyknúť na nové pani učiteľky a nové priestory, prváčikov na ZŠ a aj na nových prvákov na gymnáziu. Nájdete u nás prijatie, individuálny prístup, podnetné prostredie i históriu zapísanú na laviciach.

Ako už býva dobrým zvykom každý rok prichádzame s niečím novým. Inak tomu nebude ani tento školský rok. Prvou zmenou je táto webová stránka. Na nej si budete môcť pravidelne nájsť všetky aktuálne informácie o dianí v škole. Vždy na konci mesiaca tu nájdete nový úvodník, kde zhodnotíme dianie uplynulého mesiaca, čo sa nám podarilo, ale i to, čo nám nevyšlo. Každý mesiac oceníme dvoch žiakov základnej školy a jedného študenta gymnázia za prínos pre spoločenstvo školy.

Ďalšou novinkou je nová pracovňa pre školskú psychologičku, ktorá bude pracovať na plný úväzok pre potreby celej školy. Počas prázdnin sa nám podarilo zrekonštruovať pôvodnú ornitologickú učebňu a premeniť ju na terapeutickú miestnosť pre všetkých žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Naše andulky na krátko stratili svoj zimný domov, avšak počas septembra máme v pláne zariadiť v átriu školy outdoorovú učebňu, kde by naše spevavce prežívali počas celého roka a mali možnosť vylietavať von i dnu podľa počasia.

Tento rok nás okrem učenia čakajú opäť poznávacie exkurzie po Slovensku i zahraničí, imatrikulácie prvákov, karnevaly, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, ale aj rok príprav na 400. výročie umučenia našich patrónov sv. Košických mučeníkov.

V úvodnej sv. omši Veni sancte sme prosili Ducha svätého, aby nás naplnil spontánnosťou, radosťou, chuťou vzdelávať sa a vytrvalosťou robiť dobro.

Všetci sme na jednej lodi, napnime plachty, nech nás Duch svätý poháňa svojou životodarnou energiou.

Prajem nám požehnaný, harmonický rok, plný nadšenia a radosti z tajomstiev, ktoré budeme spolu objavovať.

RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka

Naši partneri

Tu nás nájdete

Povedali o nás