Spojená škola sv. Košických mučeníkov

Cíťte sa tu ako doma!

Prevádzka školy od 19.4.2021

Vážení rodičia,

na základe Rozhodnutia Ministra školstva SR zo dňa 12.apríla 2021, s účinnosťou od 19.apríla 2021, pokračuje a obnovuje sa činnosť organizačných zložiek Spojenej školy takto:

  1. prevádzka v materskej škole pokračuje bez obmedzenia,
  2. vzdelávanie na prvom stupni základnej školy pokračuje bez obmedzenia,
  3. vzdelávanie v 5.-7. ročníku základnej školy pokračuje v nastavenom on-line vzdelávaní,
  4. obnovujeme vzdelávanie v 8.-9.ročníku základnej školy
  5. pokračuje vzdelávanie v maturitnom ročníku gymnázia, 1.-3. ročník G pokračuje v nastavenom on-line vzdelávaní,
  6. postupne obnovujeme individuálne vyučovanie v základnej umeleckej škole pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,
  7. pokračuje prevádzka školského klubu detí,
  8. prevádzka školskej jedálne pre deti a žiakov uvedených v bode 1 – 7 ; pre žiakov, ktorí sa naďalej vzdelávajú on-line, sa umožňuje výdaj jedál a nápojov, po dohode s vedúcou ŠJ.

Naďalej platí potreba negatívneho testu pre žiaka 2.stupňa ZŠ a gymnázia a zároveň aj jedného rodiča, u žiakov 1. stupňa ZŠ sa preukazuje iba rodič + čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti domáceho prostredia. Doklady je možné doložiť v tlačenej forme alebo elektronicky.

Plné znenie Uznesenia si môžete prečítať tu:
RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka

Naši partneri

Tu nás nájdete

Povedali o nás