Spojená škola sv. Košických mučeníkov

Cíťte sa tu ako doma!

Prevádzka školy od 10.mája 2021

Vážení rodičia,
od 10.mája 2021 sa Košice nachádzajú v ružovej farbe COVID automatu, preto prevádzka všetkých zložiek Spojenej školy sv. Košických mučeníkov bude v štandardnom režime.

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti /príloha č.8/ je potrebné predkladať škole písomne alebo elektronicky LEN v prípade, ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 po sebe nasledujúce dni /vrátane sviatkov a víkendov/.

RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka

Naši partneri

Tu nás nájdete

Povedali o nás