Jún na škole

Milí rodičia, študenti, žiaci, priatelia školy,

je to takmer neuveriteľné, ale rozbehnutý školský rok sa pomaly chýli ku koncu…..

Tento mesiac je posledným pracovným a zároveň veľmi dynamickým mesiacom školského roka.

Jún otvorí Deň detí, ktorý sa slávi už takmer 100 rokov na celom svete. Inak tomu nebude ani na našej škole. Tento deň nám spríjemnia zaujímavé atrakcie, hudba či prekvapenia. Nezabudneme ani na mladých svätcov.

V júni prebehnú posledné rodičovské spoločenstvá a komunitný deň, ktorý máme pripravený na sobotu 11.6.2022.

Druhá polovica mesiaca bude patriť celoročnému hodnoteniu, klasifikačným poradám, triednym výletom a 29.júna 2022 slávnostnému ukončeniu školského roka v kostole Božieho milosrdenstva.

Veríme, že i tento náročný mesiac spolu zvládneme.

Prajeme veľa síl a turíčnu radosť.

 

Matka Tereza  “Pomôž aspoň jednej osobe včas a vždy začni s osobou blízko seba.”

Milí rodičia, priatelia školy,

na jednej strane nám stále dlhšie a teplejšie dni oznamujú začínajúcu jar, na druhej strane prežívame pôstny čas, v ktorom sa zvykneme v niečom obmedziť. V škole prebiehajú písomné maturity, chystá sa Testovanie 9, zápis do základnej i materskej školy.

Napriek množstvu povinností, nie sme nevšímaví voči napätiu v spoločnosti vyvolanom vojnovým konfliktom na Ukrajine. Sledujúc toto geopolitické dianie vnímame, že situácia je vážna a vyžaduje zásadné činy a rozhodnutia.

Na našom gymnáziu študujú piati študenti z Ukrajiny, ktorých rodiny zostali v domovine a otcovia bojujú na fronte. Ďalšie rodiny sa na nás obracajú s prosbou o prichýlenie či prijatie na školu.

Pod vplyvom okolností sme sa na škole spontánne rozhodli, že obdobie pôstu venujeme ľuďom v núdzi, utekajúcim, biednym a trpiacim. Ľuďom, ktorí stratili to najzakladanejšie – strechu nad hlavou.

Vďaka štedrým darcom, zamestnancom aj študentom sa nám darí v duchu slova Matky Terezy robiť dobrovoľníctvo, zabezpečiť jedlo, strechu nad hlavou i poskytnúť možnosť štúdia ďalším ukrajinským študentom. Neašpirujeme na Cenu mieru, pomáhame tým, ktorí sú blízko nás.

Dni, ktoré aktuálne prežívame nám všetkým dávajú obrovskú príležitosť byť ľuďmi.

Veríme, že modlitbou, skutkami milosrdenstva a láskou sa nám podarí zmeniť seba i svet okolo nás.

 

Aktuálne zo zákulisia školy

Milí rodičia, priatelia školy,

radi by sme sa s Vami podelili o radosť, ktorú aktuálne v škole prežívame.

V tomto čase finišujeme s rekonštrukciou jedálne. Zostáva už len pár dizajnových detailov a tento priestor, ktorý už roky potreboval rekonštrukciu, bude hotový. Na stránke školy onedlho zverejníme fotodokumentáciu obnovených priestorov jedálne, aby ste sa spolu s nami mohli potešiť.

Naďalej prebieha rekonštrukcia telocvičného traktu. Dokončujú sa vnútorné omietky, maľby, výmena všetkých svietidiel i kompletná obnova podlahovej krytiny. Pokračovať budeme vonkajším zateplením telocviční. Aj z tejto opravy pripravujeme pre Vás obrazový materiál.

Z týchto premien máme v škole veľkú radosť.  Aj keď zmeny iba nepriamo ovplyvňujú výchovno-vzdelávací proces, určite sme sa posunuli v kvalite interiéru a tým zvýšili úroveň stravovania a hodiny telesnej výchovy a napomohli lepšiemu prežívaniu každého dňa v škole.

Dúfame, že sa nám aj naďalej v tomto trende podarí pokračovať.

Veríme, že sa pandemická situácia v spoločnosti upokojí a my sa budeme môcť opäť vrátiť ku normálnemu režimu.

Ak nám to okolnosti dovolia, plánujeme na jar uvedenie CD školského zboru, Školu v prírode pre 4.ročník, Letnú akadémiu, školské výlety či exkurzie.

Prajeme Vám pokojný čas už takmer jarných dní.

PF 2022

Milí rodičia, priatelia našej školy,
do nového roka 2022 prajeme:
požehnanie Vašim rodinám, veľa lásky, múdrosti a radosti,
pevné zdravie i medziľudské vzťahy,
pokoj v srdciach i v domovoch.
Prevádzka školy od 10.1.2022:
– všetky zložky školy (MŠ, ZŠ, G, ZUŠ, CVČ) sú v prevádzke bez obmedzení; prebieha prezenčné vyučovanie;
– riadime sa aktuálnym školským semaforom;
– denne monitorujeme epidemiologickú situáciu na škole;
– v prípade výskytu pozitívnej osoby postupujeme operatívne, zmenou prezenčného vzdelávania na on-line vzdelávanie;
– v prípade výskytu viacerých osôb z rôznych tried s ochorením Covid 19 kontaktujeme RÚVZ;
– rúška sú povinné pre žiakov aj v interiéri triedy;
– odporúčame priebežne vykonávať domáce Ag testy (napr. v nedeľu) a ich absolvovanie označiť v EduPage;
– telesná výchova sa naďalej učí pobytom vonku, nakoľko je telocvičňa stále v rekonštrukcii;
– minimalizujeme pohyb žiakov po škole;
– stravovanie v školskej jedálni realizujeme podľa časového harmonogramu po triedach.
Viac podrobnejších informácií nájdete na stránkach jednotlivých zložiek.

Advent

Milí rodičia, priatelia školy,

stojíme na prahu adventu.

Je to čas prítomnosti, prípravy, očakávania…..času, ktorý nás má presvedčiť, že Boh je blízko nás.

V našej škole sme prípravu na advent už tradične začali výrobou adventných vencov. Vkusné venčeky vyrábané s láskou v ŠKD spríjemnia čas adventu vo Vašich domovoch.

V tomto období u nás vrcholí aj príprava adventných besied. Tento rok to bude na tému: POHĽAD ZHORA. Pozvaní vzácni hostia by nám mali ponúknuť pohľad zhora na človeka, cirkev a Zem.

Pre žiakov a učiteľov sú naplánované rorátne sv. omše v kaplnke školy.

Dominus veniet!  Boh prichádza!

,,Však viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.” (Rim 13, 11-12)

Požehnaný čas!

On line koncert pre seniorov

Milí rodičia!

Srdečne Vás všetkých pozývame dňa 27. 10. 2021 o 14.30 na online koncert „CTÍME ŤA, JESEŇ ŽIVOTA“.

Koncert je možné vidieť ak kliknete na tento odkaz:  Koncert: “Ctíme ťa, jeseň života”

Tešíme sa na Vás. Prajeme krásne prežitie blížiaceho sa sviatku v kruhu svojich rodín.

 

Školský rok v plnom prúde

Milí rodičia, študenti, žiaci, priatelia našej školy,

úvod nového školského roka sme zvládli a čo nevidieť tu máme koniec októbra, jesenné prázdniny a dušičkový čas.

V materskej škole sme v poslednom období zaznamenali zvýšený výskyt sezónnych respiračných ochorení, čo malo za následok týždenný zátvor MŠ.

Sme však radi, že v základnej škole, gymnáziu aj ZUŠ stále učíme prezenčne a karanténa z dôvodu COVIDU sa nás dotkla iba okrajovo. Veríme, že tento stav bude trvať čo najdlhšie.

Október už tradične na našej škole zasväcujeme úcte k Panne Márii a seniorom. Pre našich starých rodičov máme na konci mesiaca pripravené veľké prekvapenie.

V škole aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Okrem hlavnej chodby a jedálne, nás čaká rekonštrukcia telocvičného traktu. V najbližších dňoch bude prebiehať výmena okien vo veľkej aj malej telocvični, šatniach a sprchách. Následne bude prebiehať oprava statických porúch a rekonštrukčné práce v šatniach. V jedálni budú osadené nové sadrokartónové obklady a rekonštrukciu ukončí finálne maľovanie.

Na záver, začiatkom decembra očakávame doručenie nových dizajnových stolov a stoličiek do školskej jedálne.

V dôsledku opravy telocvične sa výuka telesnej výchovy aj popoludňajších krúžkov (napr. parkour) presúva do alternatívnych priestorov.

Okrem týchto prác, ktoré boli dlhodobo plánované, riešime aj rôzne neplánované havárie. Jedna z nich je zalomené kanalizačné potrubie, ktoré musíme kompletne vymeniť. Táto nepríjemná oprava bude prebiehať v areáli detského ihriska MŠ, pod oknami ZUŠ. Trasa zalomeného potrubia vedie rovno pod hernými prvkami (hojdačka, šmýkačka s domčekom, pieskovisko), ktoré kvôli tejto oprave musíme demontovať.

Napriek tomu, že nás súčasný diskomfort trochu obmedzuje, všetci sa veľmi tešíme na novú jedáleň aj telocvičňu.

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou finančnou pomocou prispeli na zlepšenie podmienok a estetiky stravovania. Vašu pomoc si veľmi vážime.

Prajeme pokojný jesenný čas

tím Spojenej školy

 

 

 

 

 

Začiatok školského roka 2021/2022

Milí rodičia, študenti, žiaci, priatelia školy,

prázdniny sa pomaly chýlia ku koncu a my v škole sa už intenzívne pripravujeme na nový školský rok 2021/2022.

Po skúsenostiach z minulého roka a uplynulého obdobia si uvedomujeme, že chod školy bude výrazne ovplyvnený aktuálnou pandemickou situáciou.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl. Tento manuál budeme aplikovať aj v našej škole.

Opäť sa budeme riadiť školským semaforom, ktorý bol v platnosti aj minulý rok:

Zelená fáza predstavuje stav, že naša škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca. Spojená škola bude v zelenej fáze fungovať v štandardnom prevádzkovom režime. Ranný filter s meraním teploty pre všetkých žiakov i zamestnancov a dezinfekcia rúk a priestorov bude bežným štandardom.

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca. V tejto fáze sa budú v našej škole dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia, nastavené podľa aktuálnej situácie.

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo zamestnanca. Pri potvrdených prípadoch z jednej triedy, bude táto trieda v karanténe. V prípade potvrdených viacerých prípadov z rôznych tried bude školu manažovať RÚVZ, ktorý určí nasledujúci postup.

Napriek určitej neistote, s ktorou štartujeme  2. septembra 2021, Vás ubezpečujeme, že sme na nový školský rok dobre pripravení a spoločne zvládneme všetky situácie, ktoré nám školský rok 2021/2022 prinesie.

O všetkých skutočnostiach Vás budeme informovať.

 

Zdroj: www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/